LIFE 7230 NJedne z ostatnich działań ochronnych w projekcie!

W październiku na torfowiskach Skotawskie Łąki, Kopaniarze i Trępel zostały wykonane jedne z ostatnich w projekcie działania ochronne. W rezerwacie Skotawskie Łąki (woj. pomorskie) wyremontowano 18 zastawek. Blokując odpływ z rowów wspomagają rozpoczęty kilkanaście lat temu proces ich zarastania i regeneracji warunków wodnych na torfowisku. Dodatkowo nasz partner – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – w […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NPlan ochrony rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie zatwierdzony!

15 września Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku plan ochrony rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie został zatwierdzony. Przypomnijmy, iż rezerwat powstał w ramach projektu staraniami Klubu Przyrodników i partnera projektu – RDOŚ w Gdańsku. Mogło do tego dojść dzięki wykupom działek prywatnych, na terenie których znajdowały się najcenniejsze płaty siedliska 7230. Na terenie rezerwatu wykonane zostały […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 SBaltic trip czyli wyjazd studyjny w ramach projektu AlkFens S

W dniach 21 – 31 sierpnia 2017 r. w ramach projektu pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski” realizowanego przez Klub Przyrodników w partnerstwie z Gorczańskim Parkiem Narodowym, odbył się międzynarodowy wyjazd studyjny. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk  pomiędzy uczestnikami wyjazdu, a zespołami realizującymi projekty Life związane z ochroną torfowisk na terenie […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 SWizyta przedstawicieli projektu pn. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”

W dniach 27-28 lipca br. Klub Przyrodników miał przyjemność gościć przedstawicieli projektu pn. Life+ dla Lasów Janowskich, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego, gdzie Pan Dyrektor – Janusz Tomasiewicz przedstawił walory przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego, zostały również omówione zadania i cele w naszym […]

Czytaj więcej

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"