LIFE 7230 NSpotkanie poświęcone realizacji projektu w Łupawsku

Dnia 04.10.2016 r. w Łupawsku w budynku Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” odbyło się spotkanie poświęcone realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423 „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”. Współorganizatorem spotkania był Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele miejscowych gmin, starostw i nadleśnictw, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku. Celem spotkania […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 SKonferencja na temat unikalnego w skali europejskiej obiektu przyrodniczego

W dniu 20 września br. w miejscowości Sitaniec – Wolica na przedmieściach Zamościa odbyła się konferencja w ramach projektu pn. „Ochrona torfowiska alkalicznych (7230) południowej Polski”. Celem konferencji było przybliżenie specyfiki siedliska 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, szczególnie na terenie województwa lubelskiego oraz sposobów jego ochrony. Głównym […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NWizyta Monitora Projektu

W dniu 29.09.2016 r. odbyła się kolejna wizyta Monitora projektu. Tym razem obejrzeliśmy w terenie  obiekty niedawno włączone do projektu tj. „Gogolewko”, Mechowiska Czaple” i „Skotawskie Łąki”. Obecnie trwają prace nad utworzeniem rezerwatu „Gogolewko”- dokumentacja przyrodnicza wraz z wnioskiem o utworzenie rezerwatu została już złożona w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dla rezerwatów „Mechowiska […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NPrzedłużenie projektu LIFE11 NAT/PL/423 pt.: „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”

W maju tego roku wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie projektu z powodu braku możliwości wykonania zaplanowanych działań w północno-wschodniej Polsce. Komisja pozytywnie odniosła się do tego wniosku i z dniem 14 lipca 2016 r. projekt został przedłużony. Pozwoliło nam to dołączyć do projektu trzy kolejne obiekty tj. „Gogolewko”, „Mechowiska Czaple” i „Skotawskie Łąki”. Włączenie nowych obiektów pozwoli […]

Czytaj więcej

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"