LIFE 7230 SKolejne działania z zakresu poprawy warunków wodnych

Kolejne działania z zakresu poprawy warunków wodnych udało nam się wykonać. Tym razem powstało 12 szt. przepustów dławiących na terenie dwóch obiektów. W obiekcie Perespa powstał jeden przepust, natomiast w obrębie torfowiska Plebanka udało się zrealizować aż 11 szt. przepustów, które ograniczą odpływ wody z torfowiska i umożliwią dotarcie do najbardziej niedostępnych płatów siedliska w […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 SWizytacja projektu na Lubelszczyźnie

W dniach 20 – 21 sierpnia 2018 r. odbyła się wizyta Monitora Projektu Pani Marty Kaczyńskej, tym razem wizyta miała miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie mogliśmy zaprezentować wykonane koszenia i wycinki w roku 2017 oraz świeżo wybudowane przepusty dławiące na jednym z obiektów. Odwiedziliśmy również źródliskowe torfowisko kopułowe Śniatycze, gdzie mamy zamiar wykonać jeszcze działania z zakresu […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NZakończenie projektu ochrony torfowisk alkalicznych w północnej Polsce

Wraz z końcem czerwca 2018 r. zakończyliśmy realizację blisko 6 letniego projektu ochrony torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej LIFE11 NAT/PL/423. Zapraszamy do zapoznania się z Raportami z realizacji projektu: w wersji dla laika  oraz pełnej wersji naukowej.   Kilkunastoletnie obserwacje torfowisk alkalicznych Polski północnej wskazują na zróżnicowaną dynamikę zmian roślinności. Spośród kilkudziesięciu torfowisk […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NLIFE 7230 SKonferencja kończąca projekty już za nami

W dniach 28-29 czerwca odbyła się konferencja kończąca projekty. Konferencja miała miejsce w Widoradzu (28.06) – gdzie podsumowywano działania i efekty projektu LIFE13 NAT/PL/024 (ochrona torfowisk alkalicznych w południowej Polsce) a następnie uczestnicy zostali przewiezieni do Chojnic, gdzie 29.06 podsumowywano działania i efekty projektu LIFE11 NAT/PL/423 (ochrona torfowisk alkalicznych w północnej Polsce). Oba dni miały część […]

Czytaj więcej

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"