Obiekty

LIFE 7230 N

Projekt realizowany jest na terenie sześciu województw i obejmuje 86 obiektów, na terenie których w ramach projektu zaplanowano:

  • dla wszystkich obszarów, które nie posiadają planów ochrony, sporządzenie dokumentacji i planów ochrony/zarządzania obszarem, w tym planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w ich granicach,
  • blokowanie rowów melioracyjnych poprzez budowę systemu zastawek,
  • stabilizację poziomu wody (zapobieganie zalewom wodami powierzchniowymi) podwyższonego na skutek działalności bobrów,
  • usunięcie zarośli wierzbowych i nalotów drzew,
  • jednorazowe, przygotowawcze koszenie w celu przywrócenia ekstensywnego użytkowania,
  • eksperymentalne wzmocnienie populacji Saxifraga hirculus poprzez jej namnażanie i wsiedlanie w poszczególne obszary,
  • wykup najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożonych fragmentów torfowisk alkalicznych,
  • zaplanowanie i założenie systemu monitoringu pozwalającego ocenić uzyskane w ramach projektu efekty oraz bieżąco zachodzące zmiany.

Poniżej zestawiono wszystkie obiekty objęte projektem pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” w poszczególnych województwach:

Województwo lubuskie

L.p. Nazwa obiektu LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000

1

Dolina Pliszki Konotop Dolina Pliszki (PLH080011)

2

Dolina Pliszki Kosobudki Dolina Pliszki (PLH080011)

3

Dolina Pliszki Kosobudki2 Dolina Pliszki (PLH080011)

4

Dolina Pliszki Kijewo2 Dolina Pliszki (PLH080011)

5

Dolina Pliszki Kijewo Dolina Pliszki (PLH080011)

6

Dolina Pliszki Torfowisko Pliszka Dolina Pliszki (PLH080011)

7

Dolina Pliszki Ratno Dolina Pliszki (PLH080011)

8

Dolina Pliszki Jezioro Wielicko Dolina Pliszki (PLH080011)

9

Dolina Ilanki Ilanka3 Dolina Ilanki (PLH080009)

10

Dolina Ilanki Ilanka1 Dolina Ilanki (PLH080009)

11

Dolina Ilanki Ilanka2 Dolina Ilanki (PLH080009)

12

Dolina Ilanki Ilanka5 Dolina Ilanki (PLH080009)

13

Dolina Ilanki Ilanka4 Dolina Ilanki (PLH080009)

14

Dolina Ilanki Ilanka7 Dolina Ilanki (PLH080009)

15

Dolina Ilanki Ilanka8 Dolina Ilanki (PLH080009)

16

Dolina Ilanki Ilanka6 Dolina Ilanki (PLH080009)

17

Młodno Młodno Torfowisko Młodno (PLH080005)

Województwo podlaskie

L.p. Nazwa obiektu LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
1 Puszcza Knyszyńska Stare Biele Ostoja Knyszyńska (PLH200006)
2 Puszcza Knyszyńska Łosiniany Ostoja Knyszyńska (PLH200006)
3 Puszcza Augustowska Augustów – ogródki Ostoja Augustowska (PLH200005)
4 Puszcza Augustowska Kobyla Biel Ostoja Augustowska (PLH200005)
5 Puszcza Augustowska Kalejty Ostoja Augustowska (PLH200005)
6 Puszcza Augustowska Przewięź Ostoja Augustowska (PLH200005)
7 Puszcza Augustowska Płaska Ostoja Augustowska (PLH200005)
8 Puszcza Augustowska Jazy Ostoja Augustowska (PLH200005)
9 Puszcza Augustowska Borsuki Ostoja Augustowska (PLH200005)
10 Puszcza Augustowska Perkuć Ostoja Augustowska (PLH200005)
11 Puszcza Augustowska Sawonia – Mostek Ostoja Augustowska (PLH200005)
12 Puszcza Augustowska Żyliny Ostoja Augustowska (PLH200005)
13 Puszcza Augustowska Dolina Rospudy Ostoja Augustowska (PLH200005)
14 Wigry Leszczewek Ostoja Wigierska (PLH200004)
Ostoja Augustowska (PLH200005)
15 Wigry jezioro Widne Ostoja Wigierska (PLH200004)
Ostoja Augustowska (PLH200005)
16 Wigry jez. Kruszyn Ostoja Wigierska (PLH200004)
Ostoja Augustowska (PLH200005)
17 Poszeszupie Wingrany Dolina Szeszupy (PLH200016)
18 Poszeszupie Rudawki Dolina Szeszupy (PLH200016)
19 Poszeszupie Poszeszupie Dolina Szeszupy (PLH200016)
20 Rowelska Góra Rowele Torfowiska Gór Sudawskich (PLH200017)
21 Jeleniewo Dziabel Ostoja Suwalska (PLH200003)
22 Jeleniewo Sumówek Ostoja Suwalska (PLH200003)
23 Jeleniewo jez. Purwin Ostoja Suwalska (PLH200003)
24 Dolina Czarnej Hańczy Hańcza Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
25 Dolina Czarnej Hańczy Szeszupka Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
26 Dolina Czarnej Hańczy Linówek Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
27 Dolina Czarnej Hańczy Cisowa Góra Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
28 Dolina Czarnej Hańczy Czarnkowizna Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
29 Dolina Czarnej Hańczy Stara Wieś Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
30 Dolina Czarnej Hańczy Morgi Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
31 Dolina Czarnej Hańczy Rutka Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
32 Dolina Czarnej Hańczy Stara Pawłówka Ostoja Suwalska (PLH200003)
Jeleniewo (PLH200001)
33 Bagno Parchacz Bagno Parchacz Dolina Górnej Rospudy (PLH200022)

Województwo pomorskie

L.p. Nazwa obiektu LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000

1

Torfowiska Sandru Brdy Bagno Stawek Sandr Brdy (PLH220026)

2

Torfowiska Sandru Brdy Jezioro Głuche Małe1 Sandr Brdy (PLH220026)

3

Torfowiska Sandru Brdy Jezioro Głuche Małe2 Sandr Brdy (PLH220026)

4

Torfowiska Sandru Brdy Jezioro Głuche Małe3 Sandr Brdy (PLH220026)

5

Torfowiska Sandru Brdy Zapceń1 Sandr Brdy (PLH220026)

6

Torfowiska Sandru Brdy Zapceń2 Sandr Brdy (PLH220026)

7

Zapceńskie Mechowiska Torfowisko Radość Ostoja Zapceńska (PLH220057)

8

Zapceńskie Mechowiska Jezioro Kruszyńskie Ostoja Zapceńska (PLH220057)

9

Jezioro Małe Długie (N) Jezioro Małe Długie (N) Rynna Dłużnicy (PLH220081)

10

Sulęczyno Sulęczyno Torfowiska Sulęczyńskie (PLH220017)

11

Jezioro Krąg Jezioro Krąg Jezioro Krąg (PLH220070)

12

Orle Orle Orle (PLH220019)

Województwo warmińsko – mazurskie

L.p. Nazwa obiektu LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000

1

Żytkiejmska Struga Żytkiejmska Struga N Puszcza Romnica (PLH280005)

2

Żytkiejmska Struga Żytkiejmska Struga S Puszcza Romnica (PLH280005)

3

Zocie Zocie Torfowisko Zocie (PLH280037)

4

Drozdowo Drozdowo Mazurskie Bagna (PLH280054)

5

Głógno Głógno Ostoja Piska (PLH280048)

6

Trępel Trępel Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052)

7

Kopaniarze Kopaniarze Ostoja Welska (PLH280014)

Województwo wielkopolskie

L.p. Nazwa obiektu LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000

1

Wierzchołek Wierzchołek Uroczyska Kujańskie (PLH300052)

2

Dolina Rurzycy Diabli Skok Dolina Rurzycy (PLH300017)

3

Dolina Rurzycy Wielkopolska Dolina Rurzycy Dolina Rurzycy (PLH300017)

4

Dolina Rurzycy Smolary Dolina Rurzycy (PLH300017)

Województwo zachodniopomorskie

L.p. Nazwa obiektu LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000

1

Manowo Manowo Mechowisko Manowo (PLH320057)

2

Torfowiska Radwi i Chocieli Zgniła Struga Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

3

Torfowiska Radwi i Chocieli Lubowo Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

4

Torfowiska Radwi i Chocieli Kwiecko Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

5

Torfowiska Radwi i Chocieli Drzewiany Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

6

Torfowiska Radwi i Chocieli Dolina Łęcznej Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)

7

Dolina Płoni – Żydowo Dolina Płoni – Żydowo Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)

8

Uroczyska Puszczy Drawskiej Mielęcin Bukowo Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046)

9

Uroczyska Puszczy Drawskiej Stara Korytnica Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046)

10

Uroczyska Puszczy Drawskiej Nowa Studnica Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046)

11

Uroczyska Puszczy Drawskiej Jez. Bukowo Długie i Małe Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046)

12

Uroczyska Puszczy Drawskiej S Nowa Korytnica 2 Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046)

13

Uroczyska Puszczy Drawskiej S Nowa Korytnica 3 Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046)

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"