Prezentacje i artykuły prasowe

PREZENTACJE, POSTERY, ARTYKUŁY

Prezentacje z warsztatów inaugurujących projekt, które odbyły się 20.12.2012 r. w Gdańsku:

Problemy ochrony torfowisk Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników – Filipa Jarzombkowskiego dotycząca ogólnych problemów związanych z ochroną ekosystemów torfowisk na terenie Polski. Prezentacja wprowadzająca do tematyki związanej z projektem.
Ogólna prezentacja projektu Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników – Magdalenę Makles dotycząca założeń projektu, jego celów, zakładanych rezultatów, miejsc realizacji, partnerów oraz wprowadzająca do zaplanowanych działań.
Szczegółowe działania w ramach projektu Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników Dorotę Horabik omawiająca szczegółowo typy działań oraz lokalizacje ich wykonania.
Zadania i rola RDOŚ Gdańsk w projekcie Prezentacja prowadzona przez pracownika RDOŚ Gdańsk Macieja Gdańca omawiająca działania partnera projektu na rzecz ochrony torfowisk.
Zadania i rola RDOŚ Olsztyn w projekcie Prezentacja prowadzona przez Magdalenę Makles przedstawiająca rolę partnera w projekcie oraz zaplanowane przez niego działania.
Inne działania Klubu Przyrodników prezentacja prowadzona przez Prezesa Klubu Przyrodników Roberta Stańko omawiająca szereg projektów Klubu związanych z ochroną ekosystemów torfowiskowych na terenie całej Polski

Artykuły

Przyrodnicy kupili sobie torfowisko Artykuł z dnia 1.04.2013 r. wydrukowany na łamach gorzowskiego wydania Gazety Wyborczej
Trzeba chronić torfowiska (PDF), link Artykuł w internetowym wydaniu magazynu BIZNES+ z dnia 19 października 2015 r. na temat innowacyjnej działalności Klubu Przyrodników: 
Efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych w wybranych rezerwatach Polski północno-zachodniej Artykuł w Przeglądzie Przyrodniczym XXVII, 4 (2016): 98-119
Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce Artykuł w Przeglądzie Przyrodniczym XXVI, 4 (2015): 76-84
Doświadczenia Klubu Przyrodników w planowaniu i realizacji ochrony obszarów Natura 2000  Artykuł w Przeglądzie Przyrodniczym XXVI, 4 (2015): 17-48

Chroń torfowiska alkaliczne razem z nami                                                           Artykuł w świętokrzyskich Aktualnościach Rolniczych – 06/ 2016

Chroń torfowiska alkaliczne razem z nami!                                                         Artykuł w kwartalniku Wieś Mazowiecka – 06/ 2016

Chroń torfowiska alkaliczne razem z nami                                                          Artykuł w Małopolskim Informatorze Rolniczym – 06/2016

Chroń torfowiska alkaliczne razem z nami                                                          Artykuł w Lubelskich Aktualnościach Rolniczych – 7/2016

AlkFens_poster Poster prezentowany na Konferencji AWARE 22 – 23.04.2013 r.

AlkFens Poster II                                                Poster prezentowany na Konferencji dot. tematu: Siedliska mokradłowe oazą bioróżnorodności

AlkFens Poster III                     Poster prezentowany na Konferencji pn.: Wyzwania w ochronie siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

Postery prezentowane w czasie Kongresu

International Congress for Conservation Biology, Montpellier 2015

PDF “Alkaline fens resources in Poland” – Katarzyna Bociąg, Magdalena Makles, Dorota Horabik
PDF “Ecohydrological studies as a base for alkaline fens conservation planning in Poland”- Lesław Wołejko, Ab P. Grootjans, Robert Stańko
PDF “Drawa Forest alkaline fens (history, ecohydrology – Miradz, Cieszynka, Bukowskie Bagno) – Lesław Wołejko, Ab P. Grootjans, Robert Stańko
PDF “Alkaline fens conservation in Southern Poland (specific problems: biodiversity of dispersed small fens)” – Dorota Horabik, Magdalena Makles
PDF „Water conditions of selected alkaline fens in Poland” – Robert Stańko, Katarzyna Dziendziela
PDF “Alkaline fens in agrienvironmental schemes in Poland” – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska
PDF “Rospuda fen case: Natura 2000 as protection tool against destructive investments” – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska
PDF “Recovery plan for Saxifraga hirculus in northern Poland – limitations and first results” – Joanna Bloch – Orłowska, Katarzyna Żółkoś, Elżbieta Cieślak
PDF “Liparis loeseli in Poland: distribution, trend, conservation status” – Mirosław Szczepański, Filip Jarzombkowski
PDF “Alkaline fens in Poland as a target of Natura 2000 management planning & impact assessment” – Paweł Pawlaczyk
PDF “Hydro-geological and climatic conditions of development of alkaline spring-fed fens in Poland and their significance for the palaeoenvironmental reconstruction” – Radosław Dobrowolski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Osadowski
"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"