Osoby

MMakles_300px LIFE 7230 N LIFE 7230 S

Magdalena Makles – kierownik Projektu

Urodziłam się na śląsku, studiowałam w Krakowie (jestem absolwentką biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) a ostatnie 7 lat swojego życia spędziłam w Warszawie. Od dzieciństwa przyroda była częścią mnie a ja czułam się częścią jej. Dlatego wybór zawodu był dość oczywisty. Dziś mam za sobą pracę dla różnych podmiotów statutowo zajmujących się ochroną przyrody – organizacji pozarządowych jak i instytucji państwowych – w ramach których prowadziłam na różnych poziomach zaangażowania kilkanaście projektów. Ta praca nauczyła mnie, że za każdym fascynującym działaniem w terenie stoi nudna papierkowa robota, którą ktoś musi wykonać…

e-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com
tel. 508-422-776

DHorabik_300px LIFE 7230 S LIFE 7230 N

Dorota Horabik – kierownik Projektu

Pochodzę z niewielkiej miejscowości położonej nieopodal Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Ukończyłam studia na AGH w Krakowie o kierunku geologicznym. Mam za sobą pracę w szkole oraz w firmach, gdzie zajmowałam się m.in. prowadzeniem projektów związanych z ochroną przyrody. W Klubie Przyrodników zajmuję się tematyką związaną z projektem Life+.

e-mail: dorota.horabik.kp@gmail.com
tel. 508-422-772

RStanko-d LIFE 7230 N LIFE 7230 S

Robert Stańko – koordynator naukowy Projektu

Moje zainteresowania przyrodnicze to prawdopodobnie efekt magicznego wpływu bieszczadzkiej przyrody, w otoczeniu której spędziłem kilka swoich pierwszych lat życia. Pierwsze ornitologiczne wyprawy, z podkradaną bratu lornetką związane były z doliną Ilanki, którą „odkryłem” mając 11 lat. Wtedy też pod swoje skrzydła przygarnął mnie Klub, a właściwie prezes – Andrzej Jermaczek. Studia na kierunku ochrony środowiska ukończyłem w AR w Szczecinie gdzie mój horyzont zainteresowań torfowiskowych skutecznie poszerzał prof. Leszek Wołejko. Wtedy też zacząłem pracę w Klubie Przyrodników, co ma miejsce do dzisiaj. Nie zamieniłbym tej pracy na żadną inną, chociaż narzekania i obelgi wykrzykiwane pod adresem różnych instytucji próbujących zaprzepaścić naszą pracę mogłyby wskazywać na coś zupełnie innego.

e-mail: robert.stanko@onet.eu
tel. 508-422-802

KKiaszewicz_300px LIFE 7230 N

Katarzyna Kiaszewicz – fitosocjolog, ekspert lokalny zachodnia Polska

Moje zamiłowanie do przyrody zrodziło się już w dzieciństwie. Fascynował mnie przede wszystkim świat ptaków i roślin. Poprzez swoje zainteresowania przyrodnicze, będąc jeszcze w podstawówce, trafiłam do Klubu Przyrodników, z którym stawiałam pierwsze kroki w ochronie przyrody. Później podjęłam studia na Wydziale Biologii na UAM w Poznaniu, na kierunku biologia środowiska. Od kilku lat pracuję w Klubie Przyrodników. Obecnie moją pasją są ekosystemy mokradłowe, głównie torfowiska i rzeki, a także murawy kserotermiczne.

e-mail: katarzyna_kiaszewicz@o2.pl

KKotowska2_300px LIFE 7230 N LIFE 7230 S

Katarzyna Kotowska – specjalista ekologii torfowisk, ekspert lokalny wschodnia Polska

Wychowałam się i mieszkam na Mazowszu. Skończyłam Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zgłębiałam głównie tematykę geobotaniczną. Interesują mnie zagadnienia czynnej ochrony siedlisk i gatunków (nie tylko roślin). Z racji kilkuletniej już współpracy z Centrum Ochrony Mokradeł najwięcej czasu spędzam na bagnach i innych podmokłych terenach. Na tak „grząskim” gruncie rozwinęła się również moja znajomość z Klubem Przyrodników.

e-mail: k.kotowska@bagna.pl

EGutowska_300px LIFE 7230 N LIFE 7230 S

Ewa Gutowska – specjalista ekologii torfowisk, ekspert lokalny wschodnia Polska

Ewa Gutowska, botanik, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (biologia z analityką), studentka biologii na Wydziale Biologii UW.Moje zainteresowania dotyczą zagadnień ochrony przyrody, ekologii i funkcjonowania ekosystemów mokradłowych. Mogłam je rozwijać w Centrum Ochrony Mokradeł i Klubie Przyrodników, co umożliwiło połączenie pracy z chęcią czynnej ochrony przyrody w regionie, do którego mam szczególny sentyment, północno-wschodniej Polsce. Poza tym jestem członkiem zespołu zajmującego się monitoringiem pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Zakładzie Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego ITP w Falentach. Lista szczególnych sentymentów obejmuje też briologię, podróże, fotografię, eksperymenty kulinarne i literaturę w szerokim zakresie.

e-mail: e.gutowska@bagna.pl

FJarzombkowski_300px LIFE 7230 N LIFE 7230 S

Filip Jarzombkowski – specjalista ekologii torfowisk, ekspert lokalny wschodnia Polska

Filip Jarzombkowski – pracownik i doktorant w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym.Interesuję się bagnami i ich ochroną, a zainteresowania w tym kierunku zacząłem rozwijać już w czasie Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na UW, gdzie sporo czasu poświęciłem śródleśnym torfowiskom przejściowym okolic Warszawy. Obecnie zajmuję się przede wszystkim torfowiskami w północno-wschodniej Polsce, ale też na Mazowszu. Poza tym brałem udział w wielu działaniach inwentaryzacyjnych i monitoringowych – obecnie jestem członkiem zespołu zajmującego się monitoringiem pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Zakładzie Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego ITP w Falentach.

e-mail: filip@bagna.pl

Lejko_2 LIFE 7230 N

Lesław Wołejko – specjalista ds. siedliska 7230, ekspert lokalny zachodnia Polska

Od zawsze mieszkam w Szczecinie, ale dużo podróżuję, ostatnio głównie na Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk. Po studiach  w Akademii Rolniczej podjąłem pracę w Katedrze Botaniki rodzimej uczelni, gdzie trwam do dziś – przy tym samym biurku, ale w nowej strukturze (Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie).  Kontynuując tradycję Katedry, zajmuję się głównie różnymi aspektami ekologii mokradeł. Jednym z tematów dwuletni ego stażu  w Uniwersytecie Hokkaido była analiza wpływu działalności wulkanicznej na rozwój torfowisk Japonii. Doktorat  w AR w Szczecinie  i rozprawa habilitacyjna, zrealizowana na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczyły źródlisk i torfowisk  mechowiskowych, zasilanych wodami podziemnymi. Równoległa, wieloletnia współpraca z Klubem Przyrodników zaowocowała licznymi projektami aplikacyjnymi w zakresie ochrony przyrody, tworzenia obszarów chronionych i restytucji zagrożonych ekosystemów i gatunków w różnych rejonach Polski.

fot PawelPawlaczyk LIFE 7230 S

Paweł Pawlaczyk – ekspert naukowy

Pochodzę ze Szczecina, skończyłem studia leśne na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczynałem od roli pracownika technicznego przy badaniach naukowych Białowieskiej Stacji geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży. Potem przez 10 lat współtworzyłem pracownię naukowo-badawczą w Drawieńskim Parku Narodowym na Pomorzu. Od 2001 r. pracuję w Klubie Przyrodników, zajmując się przede wszystkim, choć nie tylko, planowaniem ochrony przyrody.

e-mail: pawel.pawlaczyk@kp.org.pl

Magdalena Bregin LIFE 7230 S

Magdalena Bregin – asystent merytoryczny i techniczny

Urodziłam się i mieszkam w Cieszynie, w pięknym mieście położonym u stóp gór. Odkąd pamiętam fascynował mnie świat przyrody, zwłaszcza góry, z którymi jestem związana od dziecka. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku biologia, co pozwoliło na to, aby pasja stała się codzienną pracą. Moje zainteresowania przyrodnicze skupiają się głównie na tematyce roślinności górskiej i subpolarnej, brałam również udział w kilku międzynarodowych projektach (min. EcoChange Project, Polar Urals Environmental Change After Last Ice Age). W chwili obecnej pracuję dla Klubu Przyrodników, dzięki czemu rozszerzam horyzonty na północną Polskę i roślinność nizinną. Poza pracą wolne chwile poświęcam koniom, wspinaczce oraz jeździe na nartach.

e-mail: mag.bregin@gmail.com

LIFE 7230 N

Anna Gniewczyńska – asystent techniczny

W Klubie od 4 lat, najpierw  jako pastuszka owiec wrzosówek i hodowca chwastów polnych. Projekt wspieram wiedzą z zakresu zamówień publicznych. Z wykształcenia biolog. W wolnej chwili dziergam na drutach czapki i sweterki.Od sierpnia 2014 r. tymczasowo nieobecna.

Renata Rybczyńska LIFE 7230 N LIFE 7230 S

Renata Rybczyńska – asystent techniczny

W Klubie Przyrodników pracuję od kilku lat. Ukończyłam socjologię (ze specjalizacją socjologia instytucji i organizacji), dzięki czemu mogę trochę inaczej spojrzeć na działania związane z ochroną przyrody.
Na co dzień otaczają mnie ,,przepięknej urody” segregatory  i różnego rodzaju dokumenty.

e-mail: renata.rybczynska@kp.org.pl

Hanna Garczyńska LIFE 7230 N

Hanna Garczyńska – asystent merytoryczny

Z wykształcenia jestem biologiem. Pracę magisterską, o bardzo skomplikowanym tytule (Wykorzystanie zdjęć lotniczych do badań zależności typów pokrycia terenu od parametrów topograficznych na przykładzie Parku Krajobrazowego „Promno”) broniłam na UAM w Poznaniu. Z Klubem Przyrodników jestem związana od wielu lat, najpierw jako sympatyk, później – do dzisiaj – jako pracownik.

e-mail: han.gar@wp.pl

MStankiewicz_300px LIFE 7230 N LIFE 7230 S

Maria Stankiewicz – księgowa

W księgowości pracuje już od 1978 roku, a na stanowisku głównej księgowej od 1995 roku.
Z Klubem Przyrodników w  Świebodzinie związana jestem od styczna 2004 roku. W tym czasie rozliczyłam m.in. dwa projekty w ramach Instrumentu finansowego LIFE+, z czego jeden (Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu) był pierwszym w Polsce realizowanym projektem LIFE.
Obecnie pracuję przy dwóch następnych projektach: „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” oraz „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski”.

e-mail: maria.stankiewicz@kp.org.pl

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"