Witaj!

Jesteś na stronie poświęconej ochronie torfowisk alkalicznych w Polsce.

Klub Przyrodników jest organizacją pozarządową zajmującą się od ponad 30 lat ochroną przyrody na terenie całej Polski. Realizujemy szereg projektów polegających na czynnej ochronie zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych. W naszym szczególnym zainteresowaniu pozostają tzw. torfowiska alkaliczne, których ochroną na terenie całego kraju zajmujemy się od kilku lat.

alkfens-n

Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej, w partnerstwie z RDOŚ w Olsztynie i Gdańsku, projekt finansowany jest przez instrument finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt objemuje 86 najcenniejszych i najlepiej zachowanych torfowisk alkalicznych Polski północnej w 29 obszarach Natura 2000, łącznie na terenie 6 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

Uwaga: informacje na stronie dotyczące tego projektu oznaczono ikonką: LIFE 7230 N

alkfens-s

Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski, w partnerstwie z Gorczańskim Parkiem Narodowym, projekt finansowany jest przez instrument finansowy Komisji Europejskiej LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Projekt obejmuje 97 najcenniejszych i najlepiej zachowanych torfowisk alkalicznych Polski południowej w 24 obszarach Natura 2000, łącznie na terenie 8 województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Uwaga: informacje na stronie dotyczące tego projektu oznaczono ikonką: LIFE 7230 S

ZIELONE DOLINY – łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy, w partnerstwie z belgijską organizacją pozarządową Natuurpunt to przedsięwzięcie współfinansowane przez instrument finansowy Komisji Europejskiej LIFE. Obejmuje 11 obiektów w województwie lubuskim z czego większość to tereny wcześniej realizowanego projektu ochrony torfowisk alkalicznych w północnej Polsce.

Uwaga: informacje na stronie dotyczące tego projektu oznaczono ikonką: LIFE 7230 BE

Więcej informacji o każdym z projektów znajdziesz w poszczególnych zakładkach! Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i śledzenia aktualności.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"