Zakończenie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

W roku 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie działań realizowanych w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/000445 Zielone Doliny ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wraz z końcem 2021 zakończyła się także realizacja tego zadania. W ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie 126 871,58 zł wyposażyliśmy w pełni ogródek zabaw/sensoryczny dla dzieci w Stacji Terenowej w Owczarach, ścieżkę edukacyjną poprzez stworzenie aplikacji mobilnej z przewodnikiem po ścieżce po murawach oraz mapą dla osób nie korzystających ze smartfonów.

Oba elementy wzbogaciły ofertę edukacyjną Stacji Terenowej. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika dostępnego pod adresem: www.przewodnik.kp.org.pl

Dodatkowo dzięki współfinansowaniu WFOŚiGW w Zielonej Górze wykonaliśmy działania ochronne na terenie rezerwatów Dolina Ilanki i Dolina Ilanki II.

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"