LIFE 7230 NKolejny krok ku właściwym warunkom wodnym na torfowisku Gogolewko

Gogolewko to jeden z nowych obiektów – dodanych do projektu w lipcu zeszłego roku, kiedy to podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie. Gogolewko to ponad 35 ha torfowisko, które od lat było badane i chronione przez Klub i Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, który jest prawnym właścicielem tego terenu. Park od lat prowadzi tam ekstensywną gospodarkę […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NZastawki na torfowisku Kopaniarze wybudowane!

Z początkiem stycznia 2017 r. odebraliśmy od wykonawcy kolejne zastawki. Tym razem na torfowisku Kopaniarze znajdującym się w woj. warmińsko-mazurskim. Torfowisko znajduje się na kilkunastu działkach ewidencyjnych, których właścicielami są osoby prywatne oraz Nadleśnictwo. Ze względu na trwające negocjacje sposobu udostępnienia terenu torfowiska na cele wykonania działań ochronnych – w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NWybudowaliśmy kolejne zastawki – w dolinie Płoni

Na początku stycznia 2017 r. odebraliśmy od wykonawcy kolejne wybudowane zastawki. Tym razem na obiekcie Dolina Płoni – Żydowo. Zastawki zostały wybudowane na terenie jednej działki, która dzięki naszym staraniom została przejęta w trwały zarząd przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Klub wcześniej podejmował próby przejęcia działki od ANR oraz wykupu przylegających działek od […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 SKolejne działania ochronne na torfowiskach zrealizowane w ramach Projektu Life+

Klub Przyrodników w roku 2016 wykonał kolejne działania ochronne na torfowiskach w ramach projektu Life+ pn. „Ochrona torfowiska alkalicznych (7230) południowej Polsce”. Pierwsze działania w obrębie torfowisk (koszenie i usunięcie nalotów drzew i krzewów) wykonaliśmy w roku 2015 na terenie województwa podkarpackiego, gdzie finansującym była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W roku 2016 przyszedł […]

Czytaj więcej

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"