LIFE 7230 SKOLEJNA WIZYTA MONITORA

W dniach 30-31 maja 2017 r. odbyła się trzecia od czasu rozpoczęcia Projektu wizyta Monitora projektu Pani Marty Kaczyńskiej. Celem wizyty była ocena stanu zaawansowanie poszczególnych działań w projekcie, omówienie kwestii organizacyjnych i finansowych w Projekcie. Tym razem wizyta odbyła się w centralnej Polsce, gdzie wizytowaliśmy jeden z łódzkich obszarów w projekcie – Torfowiska nad […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NKlub Przyrodników na XIII Konferencji AMOP „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”

Pracownicy Klubu Przyrodników w dnia 5-6 kwietnia br. wzięli udział w XIII Konferencji „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”, której tematem przewodnim w tym roku były LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI. Więcej o konferencji można znaleźć tutaj: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm Przedstawiciele Klubu zaprezentowali wystąpienia w następującej tematyce: Torfowiska śródleśne w krajobrazie sandrowym na przykładzie Puszczy Drawskiej […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NKolejny krok ku właściwym warunkom wodnym na torfowisku Gogolewko

Gogolewko to jeden z nowych obiektów – dodanych do projektu w lipcu zeszłego roku, kiedy to podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie. Gogolewko to ponad 35 ha torfowisko, które od lat było badane i chronione przez Klub i Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, który jest prawnym właścicielem tego terenu. Park od lat prowadzi tam ekstensywną gospodarkę […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NZastawki na torfowisku Kopaniarze wybudowane!

Z początkiem stycznia 2017 r. odebraliśmy od wykonawcy kolejne zastawki. Tym razem na torfowisku Kopaniarze znajdującym się w woj. warmińsko-mazurskim. Torfowisko znajduje się na kilkunastu działkach ewidencyjnych, których właścicielami są osoby prywatne oraz Nadleśnictwo. Ze względu na trwające negocjacje sposobu udostępnienia terenu torfowiska na cele wykonania działań ochronnych – w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na […]

Czytaj więcej

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"