LIFE 7230 SŹródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze

W dniu 21 marca 2018 r. w Zamościu odbyło się  „Spotkanie z przyrodą i przygodą” organizowane przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, na którym prof. Radosław Dobrowolski z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskie w Lublinie mówił o jednym z najcenniejszych obiektów w skali Europy, jakim jest źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze – jeden z obiektów w naszym projekcie. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 SZakończono większość działań z zakresu czynnej ochrony w projekcie!

W roku 2017 wykonano większość zaplanowanych w projekcie działań z zakresu czynnej ochrony tj. koszenie przygotowawcze oraz usunięcie nalotów drzew  i krzewów z powierzchni torfowisk. Ostatnie prace zakończono w lutym br. na terenie tych obiektów, gdzie warunki wodne nie pozwalały dotychczas na dotarcie do poszczególnych płatów siedliska i wykonanie działań ochronnych, w szczególności dotyczyło to […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NJedne z ostatnich działań ochronnych w projekcie!

W październiku na torfowiskach Skotawskie Łąki, Kopaniarze i Trępel zostały wykonane jedne z ostatnich w projekcie działania ochronne. W rezerwacie Skotawskie Łąki (woj. pomorskie) wyremontowano 18 zastawek. Blokując odpływ z rowów wspomagają rozpoczęty kilkanaście lat temu proces ich zarastania i regeneracji warunków wodnych na torfowisku. Dodatkowo nasz partner – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – w […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NPlan ochrony rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie zatwierdzony!

15 września Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku plan ochrony rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie został zatwierdzony. Przypomnijmy, iż rezerwat powstał w ramach projektu staraniami Klubu Przyrodników i partnera projektu – RDOŚ w Gdańsku. Mogło do tego dojść dzięki wykupom działek prywatnych, na terenie których znajdowały się najcenniejsze płaty siedliska 7230. Na terenie rezerwatu wykonane zostały […]

Czytaj więcej

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"