Akty prawne

Mechowiska Sulęczyńskie

Zarządzenie z dnia 25.11.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu.
Zarządzenie z dnia 26 11. 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie powiększenia rezerwatu.
Zarządzenie z dnia 15.09.2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony

Kruszynek

Zarządzenie z dnia 24.02.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu.
Zarządzenie z dnia 13.11.2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony.

Mechowisko Radość

Zarządzenie 25/2013 z dnia 28.06.2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia  17.02.2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Mechowisko Krąg

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia rezerwatu.  
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdański z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony.

Gogolewko

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia rezerwatu  
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

Dolina Ilanki II

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia rezerwatu.  
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

Jezioro Ratno

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia rezerwatu  
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

Mechowisko Kosobudki

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 20147 r. w sprawie utworzenia rezerwatu
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

Mechowisko Manowo

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia rezerwatu

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"