Ogólnopolska Baza Torfowisk Alkalicznych

Baza ta w pierwotnej wersji powstała w 2011 r. ramach projektu „Programy ochrony torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków – skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej” zrealizowanego przez Klub Przyrodników ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ, a następnie jest aktualizowana stosownie do dających się pozyskać informacji. Pierwotną bazę można pobrać ze strony projektu.

Baza (stan na dzień 19.06.2019 r.) ⇒ POBIERZ

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"