Ochrona

Jak skutecznie chronić torfowiska?
Czy „złoty środek” istnieje?

Na te pytania ciągle szukamy odpowiedzi, a kolejne badania i poszerzanie wiedzy w zakresie tematyki torfowisk przybliżają nas do osiągnięcia tego celu.

Odpowiedzi możemy szukać w „Krajowym programie ochrony torfowisk alkalicznych (7230)”, gdzie sprecyzowano metody i sposoby ochrony torfowisk alkalicznych. Autorzy opracowania podkreślają szczególnie fakt jak ważne jest indywidualne i szczegółowe rozpoznanie torfowisk zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania ochronne.

Wśród metod ochrony można wyróżnić następujące działania:

  • poprawa warunków wodnych
  • hamowanie sukcesji drzew i krzewów
  • przywracanie oraz modyfikacja form użytkowania
  • dobre i skuteczne sformowanie celów ochrony dla siedliska w kluczowych opracowaniach i dokumentach planistycznych

Wszystkie te działania będą realizowane w aktualnie rozpoczętym projekcie pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"