Obiekty

LIFE 7230 s

Poniżej zestawiono wszystkie obiekty objęte projektem pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) południowej Polski” w poszczególnych województwach:

 

Województwo dolnośląskie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Karkonosze Niedamirów Karkonosze PLH 020006
 2 Karkonosze Niedamirów 1 Karkonosze PLH 020006
 3 Karkonosze Niedamirów 2 Karkonosze PLH 020006
4 Karkonosze Niedamirów 3 Karkonosze PLH 020006
5 Karkonosze Niedamirów 4 Karkonosze PLH 020006

 

Województwo lubelskie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Dolina Sieniochy Antoniówka Dolina Sieniochy PLH060025
 2 Dolina Sieniochy Komarów Dolina Sieniochy PLH060025
 3 Dolina Sieniochy Śniatycze – torfowisko kopulaste Dolina Sieniochy PLH060025
4 Dolina Sieniochy Śniatycze – Swaryczów Dolina Sieniochy PLH060025
5 Dolina Sieniochy Perespa Dolina Sieniochy PLH060025
6 Dolina Sieniochy Rudka Dolina Sieniochy PLH060025
7 Dolina Górnej Siniochy Kolonia Niewirków Dolina Górnej Siniochy PLH060086
8 Dolina Górnej Siniochy Miączyn Dolina Górnej Siniochy PLH060086
9 Dolina Szyszły Plebanka Łąki nad Szyszłą PLH060042
10 Dolina Szyszły Jurów Łąki nad Szyszłą PLH060043

 

Województwo łódzkie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Łąka w Bęczkowicach Łąka w Bęczkowicach Łąka w Bęczkowicach PLH100004
 2 Torfowiska nad Prosną Torfowisko Pastwa Torfowiska nad Prosną PLH100037

 

Województwo małopolskie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Małe Pieniny Pod Dziurawą Skałą Małe Pieniny PLH 120025
 2 Małe Pieniny Pod Przełęczą Rozdziela Małe Pieniny PLH 120025
3 Małe Pieniny Pod Smerekową Małe Pieniny PLH 120025
4 Małe Pieniny Pod Wierchliczką Małe Pieniny PLH 120025
5 Małe Pieniny Huściawa MPN1 Małe Pieniny PLH 120025
6 Małe Pieniny Huściawa MPN2 Małe Pieniny PLH 120025
7 Małe Pieniny Pod Durbaszką 1 Małe Pieniny PLH 120025
8 Małe Pieniny Pod Durbaszką 2 Małe Pieniny PLH 120025
9 Małe Pieniny Pod Wysoką, źródła Kamionki Małe Pieniny PLH 120025
10 Ostoja Gorczańska GPN Borysówka Ostoja Gorczańska PLH120018
11 Ostoja Gorczańska GPN Gabrowska Mała Ostoja Gorczańska PLH120018
12 Ostoja Gorczańska GPN Hala Filasowa Ostoja Gorczańska PLH120018
13 Ostoja Gorczańska GPN Hala Długa Ostoja Gorczańska PLH120018
14 Ostoja Gorczańska GPN Jonkówki Ostoja Gorczańska PLH120018
15 Ostoja Gorczańska GPN Przysłopy Ostoja Gorczańska PLH120018
16 Ostoja Gorczańska GPN Stawieniec Ostoja Gorczańska PLH120018
17 Ostoja Gorczańska GPN Polana Bernadowa Ostoja Gorczańska PLH120018
18 Ostoja Gorczańska GPN Polana Roznowa Ostoja Gorczańska PLH120018
19 Ostoja Popradzka Bukowina Ostoja Popradzka PLH120019
20 Ostoja Popradzka Długie Młaki 2 Ostoja Popradzka PLH120019
21 Ostoja Popradzka Dolina Sopotnickiego potoku 1 Ostoja Popradzka PLH120019
22 Ostoja Popradzka Dolina Potaszni Ostoja Popradzka PLH120019
23 Ostoja Popradzka Jaworzynka 2 Ostoja Popradzka PLH120019
24 Ostoja Popradzka Liskowa Ostoja Popradzka PLH120019
25 Ostoja Popradzka Łomniczanka Ostoja Popradzka PLH120019
26 Ostoja Popradzka Nad Wierchomlą 2 Ostoja Popradzka PLH120019
27 Ostoja Popradzka Nad Wierchomlą 1 Ostoja Popradzka PLH120019
28 Ostoja Popradzka Obidza Ostoja Popradzka PLH120019
29 Ostoja Popradzka Pokrywisko Ostoja Popradzka PLH120019
30 Ostoja Popradzka Przełęcz Krzyżowa 2 Ostoja Popradzka PLH120019
31 Ostoja Popradzka Przełęcz Krzyżowa 1 Ostoja Popradzka PLH120019
32 Ostoja Popradzka Polana Gwiaździsta Ostoja Popradzka PLH120019
33 Ostoja Popradzka Wyżnie Młaki Ostoja Popradzka PLH120019

 

Województwo mazowieckie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Bagna Orońskie Torfy Orońskie Bagna Orońskie PLH140023
 2 Dolina Zwoleńki Mierziączka Dolina Zwoleńki PLH 1400006
3 Dolina Zwoleńki Stara Siekierka Dolina Zwoleńki PLH1400006
4 Pakosław Torfowisko koło wsi Pakosław Pakosław PLH140015

 

Województwo podkarpackie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Bieszczady Młaki za cmentarzem w Wołosatym Bieszczady PLC180001
 2 Bieszczady Ostry 2 Bieszczady PLC180001
3 Łysa Góra Łysa Góra 1 Łysa Góra PLH180015
4 Łysa Góra Łysa Góra 2 Łysa Góra PLH180015
5 Łysa Góra Łysa Góra 3 Łysa Góra PLH180015
6 Moczary Bandrów 1 Moczary PLH180026
7 Moczary Bandrów 10 Moczary PLH180026
8 Moczary Bandrów 2 Moczary PLH180026
9 Moczary Bandrów 3 Moczary PLH180026
10 Moczary Bandrów 6 Moczary PLH180026
11 Moczary Bandrów 7 Moczary PLH180026
12 Moczary Bandrów 8 Moczary PLH180026
13 Moczary Bandrów 9 Moczary PLH180026
14 Moczary Moczary 1 Moczary PLH180026
15 Moczary Moczary 2 Moczary PLH180026
16 Ostoja Jaśliska Jasiel 2 Ostoja Jaśliska PLH 180014
17 Ostoja Magurska Ciechan Ostoja Magurska PLH180001
18 Ostoja Magurska Grab Ostoja Magurska PLH180001
19 Ostoja Magurska Świerzowa Ruska Ostoja Magurska PLH180001
20 Ostoja Magurska Wilsznia Ostoja Magurska PLH180001
21 Uroczyska Roztocza Wschodniego Siedliska Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093

 

Województwo śląskie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Beskid Śląski Hala Barania 1 Beskid Śląski PLH240005
 2 Beskid Śląski Hala Barania 2 Beskid Śląski PLH240005
3 Beskid Śląski Hala Radziechowska 2 Beskid Śląski PLH240005
4 Beskid Śląski Polana Cebula 1 Beskid Śląski PLH240005
5 Beskid Żywiecki Dolina Ciapaków Beskid Żywiecki Beskid Żywiecki PLH240006PLH240006
6 Beskid Żywiecki Hala Boracza Beskid Żywiecki PLH240006
7 Beskid Żywiecki Hala Bułkowa 1 Beskid Żywiecki PLH240006
8 Beskid Żywiecki Hala Bułkowa 2 Beskid Żywiecki PLH240006
9 Beskid Żywiecki Hala Cebulowa Beskid Żywiecki PLH240006
10 Beskid Żywiecki Hala Cudzichowa 1 Beskid Żywiecki PLH240006
11 Beskid Żywiecki Hala Jodłowcowa 1 Beskid Żywiecki PLH240006
12 Beskid Żywiecki Hala Jodłowcowa 2 Beskid Żywiecki PLH240006
13 Beskid Żywiecki Hala Jodłowcowa 3 Beskid Żywiecki PLH240006
14 Beskid Żywiecki Hala Krawcula Beskid Żywiecki PLH240006
15 Beskid Żywiecki Hala Miziowa Beskid Żywiecki PLH240006
16 Beskid Żywiecki Pod Halą Miziową Beskid Żywiecki PLH240006
17 Beskid Żywiecki Hala Górowa 1 Beskid Żywiecki PLH240006
18 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej Torfowisko Antoniów i piaskownia Kuźnica Warężyńska Lipienniki w Dabrowie Górniczej PLH 240037

 

Województwo świętokrzyskie:

L.p. Nazwa obszaru LIFE Nazwa obiektu Nazwa i kod obszaru Natura 2000
 1 Dolina Mierzawy Dolina Mierzawy koło wsi Sędowice Dolina Mierzawy PLH260020
 2 Ostoja Nidziańska Dolina Kruczki koło wsi Bełk Ostoja Nidziańska PLH260003
3 Ostoja Szaniecko-Solecka Śledków Duży Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034
4 Ostoja Szaniecko-Solecka Torfowisko w Zwierzyńcu Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034

 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"