Natuurpunt

Natuurpunt – Beneficjent wiodący

Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Tel: +32 15 29 72 20 | Fax: +32 15 42 49 21

kontakt: formularz kontaktowyPosiadając ponad 100 000 członków i 6 000 wolontariuszy, Natuurpunt jest największą belgijską organizacją ochrony przyrody. Głównym celem jest długoterminowa ochrona ważnych siedlisk, gatunków i krajobrazów. Aby to osiągnąć, organizacja ta kupuje i zarządza rezerwatami przyrody, bada gatunki i siedliska, podnosi świadomość i prowadzi program edukacyjne tak dla szeroko pojetego społeczeństwa jak i konkretnych grup odbiorców.

Hasło Natuurpunt – Natura dla wszystkich – jest wprowadzane w życie poprzez zakładanie małych edukacyjnych rezerwatów przyrody. Ponadto Natuurpunt zarządza terenami o wysokiej wartości przyrodniczej lub szczególnym znaczeniu, w szczególności obszarami Natura 2000. Natuurpunt zarządza częściowo 20 spośród 23 SOO we Flandrii.

Natuurpunt ma około 500 rezeratów o powierzchni 22,500 ha (stan na 2017). Każdy rezerwat przyrody zarządzany przez Natuurpunt ma kierownika pracującego jako wolontariusz. Działania na dużą skalę, takie jak koszenie łąk wykonuje głównie jeden z 19 profesjonalnych zespołów. Większość innych działań podejmowanych jest przez kilka tysięcy wolontariuszy.

Natuurpunt prowadzi 14 centrów turystycznych w pobliżu ważnych rezerwatów przyrody. Większość rezerwatów przyrody jest otwarta dla turystów bez opłat za wstęp.

Głównymi źródłami dochodów dla Natuurpunt są dotacje na zarządzanie i nabywanie rezerwatów przyrody od rządu flamandzkiego, funduszy UE-LIFE i inne. Inne fundusze są zbierane ze składek sponsoringowych i członkowskich. Ponad 60% budżetu przeznacza się na zarządzanie rezerwatami przyrody, a 30% na komunikację z członkami i wolontariuszami.

Natuurpunt to flamandzki oddział Eurosite i BirdLife Belgium, belgijskiego partnera BirdLife International. Ściśle współpracujemy z naszym partnerem Natagora w Walonii.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"