Montaż „antybobrów” w rezerwacie Gogolewko

W dniu 21 września zamontowaliśmy w rezerwacie „Gogolewko” w woj. pomorskim „antybobra” na tamie bobrowej zbudowanej na Strudze Gogolewskiej.

Urządzenia nie posiadające niestety dobrych odpowiedników w języku polskim nazwy angielskiej potocznie zwane są „antybobrami”. Są to urządzenia składające się z długiej (15-20m) rury PCV przechodzącej przez tamę bobrową, która od strony wody górnej posiada perforacje i zamknięta jest w stalowym koszu. Taka konstrukcja powoduje, że zachowany jest przepływ przez tamę obniżający poziom wody. Stalowa siatka i perforacje powodują zakłócenia w ruchu wody co uniemożliwia bobrom zlokalizowanie źródła przecieku i jego zablokowania.

Konstrukcje takie sprawdziły się już w wielu miejscach i zostały zamontowane na 8 torfowiskach w ramach projektu LIFE N. I to właśnie jeden z nich – zdemontowany z torfowiska „Mechowisko Kosobudki”, gdzie spełnił swoją rolę – został zamontowany na torfowisku Gogolewko.

„Antybóbr” na Pliszce
Demontaż urządzenia
zamontowany „antybóbr” na Strudze Gogolewskiej

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"