Success story, czyli skalnica przetrwała na Mechowiskach Sulęczyńskich

Niezwykle miło nam poinformować, że monitoring udatności wzmacniania populacji skalnicy na torfowiskach Pomorza wciąż wykazuje, iż populacja się utrzymuje. Największym jednak sukcesem jest potwierdzenie obecności reintrodukowanej w rezerwacie „Mechowiska Sulęczyńskie” skalnicy.

Przypominając, rezerwat ten powstał staraniami Klubu Przyrodników, który wykupił w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423 kluczowe działki pozostające własnością prywatną i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, która ustanowiła rezerwat i opracowała dla niego plan ochrony.

Skalnica na tym obszarze była już wcześniej notowana jednak jej populacja wycofała się z uwagi na zmiany siedliskowe. W czasie realizacji projektu zdecydowalismy się na jej reintrodukcję w miejsca o najlepszych warunkach wodnych, ktore powinny zapewnić poddtrzymanie populacji. W czasie wizji terenowej pracownik RDOŚ w Gdańsku p. Marcin Gdaniec zaobserwował kwitnący pęd skalnicy w miejscu, gdzie dwa lata wcześniej została ona introdukowana. C

Cieszy nas niezmiernie ta wielka mała zmiana we florze rezerwatu. I jest najlepszą nagrodą za nasze starania.

mechowiska sulęczyńskie
Widok na Sulęczyno z miejsca występowania skalnicy torfowiskowej (zdj. Marcin Gdaniec)
skalnica torfowiskowa
Zdj. 2. Odnaleziony osobnik skalnicy z reintrodukowanej populacji (zdj. Marcin Gdaniec)

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"