LIFE 7230 BEZakończenie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

W roku 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie działań realizowanych w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/000445 Zielone Doliny ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wraz z końcem 2021 zakończyła się także realizacja tego zadania. W ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie 126 871,58 zł wyposażyliśmy w pełni ogródek zabaw/sensoryczny dla dzieci w Stacji […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 BEPostępy realizacji projektu LIFE Zielone Doliny

Minął rok odkąd rozpoczęliśmy wraz z belgijską organizacją Natuurpunt realizację wspólnego przedsięwzięcia LIFE Green Valley. O postępach prac prowadzonych przez Klub na bieżąco informujemy na naszych stronach. Poniżej efekty prac podjętych przez Natuurpunt we Flandrii. Zakończono badania i inwentaryzację nietoperzy na potrzeby planowania działań ochronnych oraz sporządzania planów ochrony. Nietoperzom założono nadajniki GPS umożliwiające śledzenie […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 NMontaż „antybobrów” w rezerwacie Gogolewko

W dniu 21 września zamontowaliśmy w rezerwacie „Gogolewko” w woj. pomorskim „antybobra” na tamie bobrowej zbudowanej na Strudze Gogolewskiej. Urządzenia nie posiadające niestety dobrych odpowiedników w języku polskim nazwy angielskiej potocznie zwane są „antybobrami”. Są to urządzenia składające się z długiej (15-20m) rury PCV przechodzącej przez tamę bobrową, która od strony wody górnej posiada perforacje […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 NSuccess story, czyli skalnica przetrwała na Mechowiskach Sulęczyńskich

Niezwykle miło nam poinformować, że monitoring udatności wzmacniania populacji skalnicy na torfowiskach Pomorza wciąż wykazuje, iż populacja się utrzymuje. Największym jednak sukcesem jest potwierdzenie obecności reintrodukowanej w rezerwacie „Mechowiska Sulęczyńskie” skalnicy. Przypominając, rezerwat ten powstał staraniami Klubu Przyrodników, który wykupił w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423 kluczowe działki pozostające własnością prywatną i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska […]

Czytaj więcej...

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"