Konkurs na aranżację ogródka zabaw dla dzieci w Owczarach rozstrzygnięty!

25 lipca 2019 r. w Biurze Zarządu Klubu Pzryrodników Prezes Robert Stańko oficjalnie wręczył nagrodę zwyciężczyniom konkursu – p. Helenie Kułak oraz Katarzynie Widerze.

Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy 🙂


This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"