Ostatnia wizytacja działań zrealizowanych w ramach Projektu

W dniu 14 marca 2019 r. mieliśmy okazję pokazać zrealizowane działania p. Stanisławowi Tworkowi, który w zastępstwie p. Marty Kaczyńskiej wizytował nasz projekt.

Przedstawiliśmy działania, które zostały wykonane dzięki przedłużeniu terminu zakończenia projektu w obrębie dwóch torfowisk alkalicznych: torfowisku kopułowym Śniatycze (m.in. ściankę przeciwfiltracyjną) oraz przepusty dławiące na torfowisku Śniatycze – Swaryczów.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"