Plan ochrony rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie zatwierdzony!

15 września Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku plan ochrony rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie został zatwierdzony.

Przypomnijmy, iż rezerwat powstał w ramach projektu staraniami Klubu Przyrodników i partnera projektu – RDOŚ w Gdańsku. Mogło do tego dojść dzięki wykupom działek prywatnych, na terenie których znajdowały się najcenniejsze płaty siedliska 7230. Na terenie rezerwatu wykonane zostały także działania ochronne w postaci usunięcia podrostu i nalotu drzew i krzewów oraz wykoszenie runi. Oba zabiegi służą odsłonięciu warstwy mszystej i zapewnienie jej dostępu światła. Dodatkowym aspektem usuwania drzew i krzewów jest zmniejszenie ewapotranspiracji a tym samym polepszenie warunków wodnych na torfowisku.

Obiekt ten jest jednym z flagowych torfowisk w projekcie i jednym z naszych dużych sukcesów!

Zarządzenie ustanawiające plan ochrony znajduje się w zakładce PLIKI.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"