Kupiliśmy kolejną działkę w Sulęczynie

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Kartuzach została podpisana umowa kupna kolejnej działki w Sulęczynie na terenie projektowanego rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”.

Zakupiona działka zostanie włączona w granice tworzonego obecnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”, o którym pisaliśmy w Aktualnościach. Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami i zarządcami terenu przyszłego rezerwatu.

IMG-20140404-00318

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"