PLIKI

Prezentacje z warsztatów inaugurujących projekt, które odbyły się 20.12.2012 r. w Gdańsku:

 1. Problemy ochrony torfowisk – Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników – Filipa Jarzombkowskiego dotycząca ogólnych problemów związanych z ochroną ekosystemów torfowisk na terenie Polski. Prezentacja wprowadzająca do tematyki związanej z projektem.
 2. Ogólna prezentacja projektu – Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników – Magdalenę Makles dotycząca założeń projektu, jego celów, zakładanych rezultatów, miejsc realizacji, partnerów oraz wprowadzająca do zaplanowanych działań.
 3. Szczegółowe działania w ramach projektu – Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników Dorotę Horabik omawiająca szczegółowo typy działań oraz lokalizacje ich wykonania.
 4. Zadania i rola RDOŚ Gdańsk w projekcie – Prezentacja prowadzona przez pracownika RDOŚ Gdańsk Macieja Gdańca omawiająca działania partnera projektu na rzecz ochrony torfowisk.
 5. Zadania i rola RDOŚ Olsztyn w projekcie – Prezentacja prowadzona przez Magdalenę Makles przedstawiająca rolę partnera w projekcie oraz zaplanowane przez niego działania.
 6. Inne działania Klubu Przyrodników – prezentacja prowadzona przez Prezesa Klubu Przyrodników Roberta Stańko omawiająca szereg projektów Klubu związanych z ochroną ekosystemów torfowiskowych na terenie całej Polski

Artykuł z dnia 1.04.2013 r. wydrukowany na łamach gorzowskiego wydania Gazety Wyborczej: Przyrodnicy kupili sobie torfowisko

Poster prezentowany na Konferencji AWARE 22 – 23.04.2013 r.: AlkFens_poster

Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Zarządzenie 25/2013 z dnia 28.06.2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu „Mechowisko Radość”: Mechowisko Radość

Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Zarządzenie z dnia 24.02.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu „Kruszynek”Kruszynek

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w dniach 1-9.06.2013 r.: Sprawozdanie

Opracowanie „Akumulacja i emisja węgla przez torfowiska, w tym przez torfowiska alkaliczne” autorstwa Pawła Pawlaczyka wykonane w ramach zadania D2: Paweł Pawlaczyk: Akumulacja i emisja węgla przez torfowiska

Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Zarządzenie z dnia 25.11.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie”: Mechowiska Sulęczyńskie

Raport Wstępny z postępów realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/024 (29.05.2015 r.):

1. LIFE13 NAT PL 024_Inception Report

2. Indicators_tables

3. Zarzadzenie powołujące Komitet Sterujący

Raport z postępów realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423 (Progress Report; 31.08.2014 r.)

 1. Progress Report_FINAL
 2. Załączniki 1 – 10
 3. Załączniki 11 – 21

Raport Śródokresowy z realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423  (Mid-Term Report; 30.04.2015 r.) wraz z częścią załączników:

1. Mid-Term Report (plik PDF)

2. Warstwy SHP – warstwy wykonanych działań (pliki w formacie .shp)

3. Zestawienie wykonanych działań (plik PDF)

 

Postery prezentowane w czasie Kongresu Internetional Congress for Conservation Biology, Montpellier 2015

 1. “Alkaline fens resources in Poland” – Katarzyna Bociąg, Magdalena Makles, Dorota Horabik PDF
 2. “Ecohydrological studies as a base for alkaline fens conservation planning in Poland”- Lesław Wołejko, Ab P. Grootjans, Robert Stańko PDF
 3. “Drawa Forest alkaline fens (history, ecohydrology – Miradz, Cieszynka, Bukowskie Bagno) – Lesław Wołejko, Ab P. Grootjans, Robert Stańko PDF
 4. “Alkaline fens conservation in Southern Poland (specific problems: biodiversity of dispersed small fens)” – Dorota Horabik, Magdalena Makles PDF
 5. “Water conditions of selected alkaline fens in Poland” – Robert Stańko, Katarzyna Dziendziela PDF
 6. “Alkaline fens in agrienvironmental schemes in Poland” – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska PDF
 7. “Rospuda fen case: Natura 2000 as protection tool against destructive investments” – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska PDF
 8. “Recovery plan for Saxifraga hirculus in northern Poland – limitations and first results” – Joanna Bloch – Orłowska, Katarzyna Żółkoś, Elżbieta Cieślak PDF
 9. “Liparis loeseli in Poland: distribution, trend, conservation status” – Mirosław Szczepański, Filip Jarzombkowski PDF
 10. “Alkaline fens in Poland as a target of Natura 2000 management planning & impact assessment” – Paweł Pawlaczyk PDF
 11. “Hydro-geological and climatic conditions of development of alkaline spring-fed fens in Poland and their significance for the palaeoenvironmental reconstruction” – Radosław Dobrowolski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Osadowski PDF

Publikacja „Torfowiska Pomorza – identyfikacja, ochrona, restytucja” opracowana na Konferencję „Torfowiska Polski – ochrona, restytucja, monitoring”, która odbyła się w dniach 1-4 września 2015 r.

Artykuł w internetowym wydaniu magazynu BIZNES+ z dnia 19 października 2015 r. na temat innowacyjnej działalności Klubu Przyrodników: PDF, link

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"