PLIKI

RAPORTY i SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW

 

LIFE11 NAT/PL/423

Raport Wstępny (28.05.2013 r.)
PDF 
Raport z Postępów realizacji (31.08.2014 r.)
PDF
Raport Śródokresowy (30.04.2015 r.):
PDF
Raport z Postępów realizacji (28.10.2016 r.)
PDF
Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego w dniach 1-9.06.2013 r
PDF
Raport z Postępów realizacji (28.10.2017 r.)
Raport PDFzałącznik nr 1, załącznik nr 5
Raport Końcowy (30.09.2018 r.)
PDFTabelaryczne zestawienie .xls

Raport Naukowy z realizacji projektu TOM I (17MB)

PDF

Raport dla laika z realizacji projektu TOM I (3MB)

PDF

LIFE13 NAT/PL/024

 

Raport Wstępny projektu  (29.05.2015 r.):
PDF
Raport Śródokresowy (30.09.2016 r.)
PDF
Raport z Postępów realizacji (30.09.2017 r.) 
PDF
Raport Końcowy (31.12.2018 r.)
Wkrótce

Raport Naukowy z realizacji projektu TOM II (20MB)

PDF

Raport dla laika z realizacji projektu TOM II (3MB)

PDF

 

 

ZARZĄDZENIA 

związane z rezerwatami w ramach projektu

MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE

Zarządzenie z dnia 25.11.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu.
Zarządzenie z dnia 26 11. 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie powiększenia rezerwatu.
Zarządzenie z dnia 15.09.2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony

 

KRUSZYNEK

Zarządzenie z dnia 24.02.2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu.
Zarządzenie z dnia 13.11.2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony.

 

MECHOWISKO RADOŚĆ

Zarządzenie 25/2013 z dnia 28.06.2013 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie utworzenia rezerwatu.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia  17.02.2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

 

MECHOWISKO KRĄG

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia rezerwatu.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdański z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony.

 

GOGOLEWKO

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia rezerwatu

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

 

DOLINA ILANKI II

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia rezerwatu.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

 

JEZIORO RATNO

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia rezerwatu

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

 

MECHOWISKO KOSOBUDKI

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 20147 r. w sprawie utworzenia rezerwatu

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony – wkrótce

 

 

 

PREZENTACJE, POSTERY, ARTYKUŁY

 

Prezentacje z warsztatów inaugurujących projekt, które odbyły się 20.12.2012 r. w Gdańsku:

Problemy ochrony torfowisk Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników – Filipa Jarzombkowskiego dotycząca ogólnych problemów związanych z ochroną ekosystemów torfowisk na terenie Polski. Prezentacja wprowadzająca do tematyki związanej z projektem.
Ogólna prezentacja projektu Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników – Magdalenę Makles dotycząca założeń projektu, jego celów, zakładanych rezultatów, miejsc realizacji, partnerów oraz wprowadzająca do zaplanowanych działań.
Szczegółowe działania w ramach projektu Prezentacja prowadzona przez pracownika Klubu Przyrodników Dorotę Horabik omawiająca szczegółowo typy działań oraz lokalizacje ich wykonania.
Zadania i rola RDOŚ Gdańsk w projekcie Prezentacja prowadzona przez pracownika RDOŚ Gdańsk Macieja Gdańca omawiająca działania partnera projektu na rzecz ochrony torfowisk.
Zadania i rola RDOŚ Olsztyn w projekcie Prezentacja prowadzona przez Magdalenę Makles przedstawiająca rolę partnera w projekcie oraz zaplanowane przez niego działania.
Inne działania Klubu Przyrodników prezentacja prowadzona przez Prezesa Klubu Przyrodników Roberta Stańko omawiająca szereg projektów Klubu związanych z ochroną ekosystemów torfowiskowych na terenie całej Polski

 

Artykuły

Przyrodnicy kupili sobie torfowisko Artykuł z dnia 1.04.2013 r. wydrukowany na łamach gorzowskiego wydania Gazety Wyborczej
Trzeba chronić torfowiska (PDF), link Artykuł w internetowym wydaniu magazynu BIZNES+ z dnia 19 października 2015 r. na temat innowacyjnej działalności Klubu Przyrodników: 
Efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych w wybranych rezerwatach Polski północno-zachodniej Artykuł w Przeglądzie Przyrodniczym XXVII, 4 (2016): 98-119
Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce Artykuł w Przeglądzie Przyrodniczym XXVI, 4 (2015): 76-84
Doświadczenia Klubu Przyrodników w planowaniu i realizacji ochrony obszarów Natura 2000  Artykuł w Przeglądzie Przyrodniczym XXVI, 4 (2015): 17-48

 

AlkFens_poster Poster prezentowany na Konferencji AWARE 22 – 23.04.2013 r.

 

Postery prezentowane w czasie Kongresu

International Congress for Conservation Biology, Montpellier 2015

PDF “Alkaline fens resources in Poland” – Katarzyna Bociąg, Magdalena Makles, Dorota Horabik
PDF “Ecohydrological studies as a base for alkaline fens conservation planning in Poland”- Lesław Wołejko, Ab P. Grootjans, Robert Stańko
PDF “Drawa Forest alkaline fens (history, ecohydrology – Miradz, Cieszynka, Bukowskie Bagno) – Lesław Wołejko, Ab P. Grootjans, Robert Stańko
PDF “Alkaline fens conservation in Southern Poland (specific problems: biodiversity of dispersed small fens)” – Dorota Horabik, Magdalena Makles
PDF „Water conditions of selected alkaline fens in Poland” – Robert Stańko, Katarzyna Dziendziela
PDF “Alkaline fens in agrienvironmental schemes in Poland” – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska
PDF “Rospuda fen case: Natura 2000 as protection tool against destructive investments” – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska
PDF “Recovery plan for Saxifraga hirculus in northern Poland – limitations and first results” – Joanna Bloch – Orłowska, Katarzyna Żółkoś, Elżbieta Cieślak
PDF “Liparis loeseli in Poland: distribution, trend, conservation status” – Mirosław Szczepański, Filip Jarzombkowski
PDF “Alkaline fens in Poland as a target of Natura 2000 management planning & impact assessment” – Paweł Pawlaczyk
PDF “Hydro-geological and climatic conditions of development of alkaline spring-fed fens in Poland and their significance for the palaeoenvironmental reconstruction” – Radosław Dobrowolski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Osadowski

 

Inne opracowania

Akumulacja i emisja węgla przez torfowiska, w tym przez torfowiska alkaliczne (aktualizacja 2018) Opracowanie „Akumulacja i emisja węgla przez torfowiska, w tym przez torfowiska alkaliczne” autorstwa Pawła Pawlaczyka wykonane w ramach zadania D2
PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK w ochronie torfowisk alkalicznych Publikacja opracowana pod redakcją R. STańko, L. Wołejko i P. Pawlaczyk jako podpsumowanie doświadczeń w ochronie torfowisk alkalicznych z ostatnich conajmniej 10 lat działalności Klubu Przyrodników.
Torfowiska Pomorza – identyfikacja, ochrona, restytucja Publikacja opracowana na Konferencję „Torfowiska Polski – ochrona, restytucja, monitoring”, która odbyła się w dniach 1-4 września 2015 r.

 

 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"