LIFE 7230 NLIFE 7230 SKsiążka o torfowiskach alkalicznych 7230

Przedstawiamy Państwu książkę „Torfowiska alkaliczne w Polsce – zróżnicowanie, zasoby, ochrona” (red. Wołejko L., Pawlaczyk P., Stańko R.), będącą  podsumowaniem wiedzy na temat torfowisk alkalicznych, którą do tej pory mieliśmy i o którą wzbogaciliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat, realizując projekty ich ochrony na terenie całego kraju. Publikacja jest darmowa, a jej nabycie jest możliwe […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 SOstatnia wizytacja działań zrealizowanych w ramach Projektu

W dniu 14 marca 2019 r. mieliśmy okazję pokazać zrealizowane działania p. Stanisławowi Tworkowi, który w zastępstwie p. Marty Kaczyńskiej wizytował nasz projekt. Przedstawiliśmy działania, które zostały wykonane dzięki przedłużeniu terminu zakończenia projektu w obrębie dwóch torfowisk alkalicznych: torfowisku kopułowym Śniatycze (m.in. ściankę przeciwfiltracyjną) oraz przepusty dławiące na torfowisku Śniatycze – Swaryczów.

Czytaj więcej...

LIFE 7230 SZAKOŃCZENIE PROJEKTU „OCHRONA TORFOWISK ALKALICZNYCH POŁUDNIOWEJ POLSKI”

Jak już wspominaliśmy w poprzednich wpisach,  projekt został przedłużony  do końca 2018 roku (o 6 miesięcy), z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w realizacji działań poprawiających warunki wodne w obrębie torfowisk alkalicznych spowodowane m.in. zmianą prawa w zakresie gospodarowania wodami w Polsce. Dziś w ostatnich dniach tego roku, możemy śmiało napisać, że udało nam się […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 SKONFERENCJA PN. „WYZWANIA W OCHRONIE SIEDLISK GÓRNEJ BIEBRZY”

W dniach 6-7 września 2018 roku pracownicy projektu wzięli udział w konferencji pn. „Wyzwania w ochronie siedlisk doliny Górnej Biebrzy”. Celem konferencji było podsumowanie kończącego się projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”. W pierwszym dniu konferencji mogliśmy wysłuchać prezentacji dotyczących m.in. prowadzonego w ramach projektu monitoringu (siedlisk, gatunków i hydrologicznego), jak również […]

Czytaj więcej...

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"