KONFERENCJA PN. „WYZWANIA W OCHRONIE SIEDLISK GÓRNEJ BIEBRZY”

W dniach 6-7 września 2018 roku pracownicy projektu wzięli udział w konferencji pn. „Wyzwania w ochronie siedlisk doliny Górnej Biebrzy”. Celem konferencji było podsumowanie kończącego się projektu LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”. W pierwszym dniu konferencji mogliśmy wysłuchać prezentacji dotyczących m.in. prowadzonego w ramach projektu monitoringu (siedlisk, gatunków i hydrologicznego), jak również zapoznać się z problemami w ochrony siedlisk mokradłowych w dolinie Górnej Biebrzy , które napotkał zespół realizujący projekt.  Pod koniec wystąpień zorganizowano sesję posterową, w której przedstawiciele Klubu Przyrodników również uczestniczyli (poniżej poster przedstawiany na sesji).

Drugi dzień konferencji poświęcony był w całości na sesję terenową.

Poniżej kilka zdjęć z konferencji, więcej szczegółów można znaleźć na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

POSTER Klubu Przyrodników

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"