LIFE 7230 SKolejne działania z zakresu poprawy warunków wodnych

Kolejne działania z zakresu poprawy warunków wodnych udało nam się wykonać. Tym razem powstało 12 szt. przepustów dławiących na terenie dwóch obiektów. W obiekcie Perespa powstał jeden przepust, natomiast w obrębie torfowiska Plebanka udało się zrealizować aż 11 szt. przepustów, które ograniczą odpływ wody z torfowiska i umożliwią dotarcie do najbardziej niedostępnych płatów siedliska w […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 SWizytacja projektu na Lubelszczyźnie

W dniach 20 – 21 sierpnia 2018 r. odbyła się wizyta Monitora Projektu Pani Marty Kaczyńskej, tym razem wizyta miała miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie mogliśmy zaprezentować wykonane koszenia i wycinki w roku 2017 oraz świeżo wybudowane przepusty dławiące na jednym z obiektów. Odwiedziliśmy również źródliskowe torfowisko kopułowe Śniatycze, gdzie mamy zamiar wykonać jeszcze działania z zakresu […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 SPrzedłużenie projektu LIFE13 NAT/PL/024 Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski

W marcu br. zwróciliśmy się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o możliwość przedłużenia projektu o kolejne 6 miesięcy. Przyczyną naszej prośby były opóźnienia, w realizacji działania polegającego na poprawie warunków wodnych, wynikające m. in. ze zmiany prawa w zakresie gospodarowania wodami w Polsce, koniecznością dokonania nowych uzgodnień z nowoutworzoną jednostką zarządzającą gruntami Skarbu Państwa – […]

Czytaj więcej...

LIFE 7230 SŹródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze

W dniu 21 marca 2018 r. w Zamościu odbyło się  „Spotkanie z przyrodą i przygodą” organizowane przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, na którym prof. Radosław Dobrowolski z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskie w Lublinie mówił o jednym z najcenniejszych obiektów w skali Europy, jakim jest źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze – jeden z obiektów w naszym projekcie. Zapraszamy […]

Czytaj więcej...

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"