Źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze

W dniu 21 marca 2018 r. w Zamościu odbyło się  „Spotkanie z przyrodą i przygodą” organizowane przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, na którym prof. Radosław Dobrowolski z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskie w Lublinie mówił o jednym z najcenniejszych obiektów w skali Europy, jakim jest źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze – jeden z obiektów w naszym projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania na stronie Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego:

„Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie”.Co się kryje w torfie koło Komarowa? Mogli…

Opublikowany przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze 3 kwietnia 2018

Więcej zdjęć znajdziecie również na stronach Życia Zamościa:

Co się kryje w torfie koło Komarowa?

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"