Wizytacja projektu na Lubelszczyźnie

W dniach 20 – 21 sierpnia 2018 r. odbyła się wizyta Monitora Projektu Pani Marty Kaczyńskej, tym razem wizyta miała miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie mogliśmy zaprezentować wykonane koszenia i wycinki w roku 2017 oraz świeżo wybudowane przepusty dławiące na jednym z obiektów.

Odwiedziliśmy również źródliskowe torfowisko kopułowe Śniatycze, gdzie mamy zamiar wykonać jeszcze działania z zakresu poprawy warunków wodnych.

Przyjazd na torfowisko Plebanka, w celu zaprezentowania przepustów dławiących.

Jeden z 11 przepustów wybudowanych w obrębie torfowiska Plebanka.

Omawiamy zakres planowanych prac.

Niebielistka trwała na torfowisku kopułowym Śniatycze.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"