Kolejne działania z zakresu poprawy warunków wodnych

Kolejne działania z zakresu poprawy warunków wodnych udało nam się wykonać. Tym razem powstało 12 szt. przepustów dławiących na terenie dwóch obiektów.

W obiekcie Perespa powstał jeden przepust, natomiast w obrębie torfowiska Plebanka udało się zrealizować aż 11 szt. przepustów, które ograniczą odpływ wody z torfowiska i umożliwią dotarcie do najbardziej niedostępnych płatów siedliska w celu kontynuowania działań ochronnych. Działania te zostały wykonane za aprobatą  właściciela gruntów – za co serdecznie dziękujemy!

Jeden z przepustów w obrębie obiektu Plebanka.

Kolejny z przepustów sfotografowany z powietrza.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"