Wymiana doświadczeń z innymi projektami LIFE w Europie

W dniach 1 – 9 czerwca 2013 r., 20 osobowa grupa pracowników i współpracowników Klubu Przyrodników odbyła wizytę studyjną w miejscach realizacji 4 projektów LIFE – głównie dotyczących ochrony torfowisk i innych obszarów wodno – błotnych.

 

W Słowacji mieliśmy okazję zobaczyć obiekt Belianskie Luki, Nizinę Zahorie oraz rezerwaty Sur i Abrod pod Bratysławą. W Austrii pod przewodnictwem prof. Michaela Steinera oglądaliśmy obiekty „Saltzgammergut” i „St. Marghareten”. A we Włoszech obiekty Virco, Flambro oraz Danta di Cadore.

Wyjazd był niezwykle pouczający a zebrana wiedza i doświadczenie wspomogą zespół realizujący projekt. jednocześnie dane zebrane w czasie wyjazdu (a także innych, które już się odbyły i które się w przyszłości odbędą) posłużą w czasie opracowywanego w ramach projektu Podręcznika Dobrych Praktyk. W najbliższym czasie powstanie szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu, które zostanie opublikowane w zakładce PLIKI.

DSC_1184 DSC_1194IMG_1824 IMG_2865

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"