Powstał pierwszy rezerwat w ramach projektu!

W dniu 28.06.2013 r. przez p. Hannę Dzikowską – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zostało podpisane Zarządzenie 25/2013 w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mechowisko Radość”.

Jest to pierwszy z 13 planowanych (w tym 5 na terenie województwa pomorskiego) do utworzenia w ramach realizacji Projektu. Rezerwat został utworzony staraniami naszego Partnera – RDOŚ w Gdańsku. Następnym krokiem, po oficjalnej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, będzie opracowanie planu ochrony dla tego rezerwatu.

Rezerwat ma obecnie powierzchnię 9,59 ha z otuliną o powierzchni nieco ponad 69 ha. „Mechowisko Radość” położone jest w całości na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Osusznica. Położone jest nad Jeziorem Luboń w całości na terenie obszaru Natura 2000 PLH 220057 „Ostoja Zapceńska”. Mechowisko to wyróżnia się spośród podobnych torfowisk zachodniej Polski pod względem składu i liczebności flory naczyniowej. Do największych osobliwości należy występowanie skalnicy torfowiskowej (co najmniej kilkadziesiąt okazów kwitnących) i lipiennika Loesela (populacja szacowana na co najmniej 500 osobników). Występująca tu populacja kruszczyka błotnego liczy co najmniej kilka tysięcy osobników.

Jest to typowe torfowisko pojeziorne, wykształcone w zatoce lądowiejącego, mezotroficznego jeziora ramienicowego. Centralna część oraz część bezpośrednio przylegająca do jeziora charakteryzują się niemal płaską powierzchnią. Część najlepiej zachowana (włączona do rezerwatu) od co najmniej kilkunastu lat (może kilkudziesięciu) nie jest użytkowana. „Mechowisko Radość” nie wymaga szczególnych zabiegów ochronnych oprócz hamowania sukcesji drzew i krzewów na niewielkich jego fragmentach, jak tez ekspansji trzciny. Zabiegi te zostaną ujęte w planowanym do opracowania planie ochrony rezerwatu oraz wykonane w ramach projektu.

Tekst zarządzenia można pobrać tutaj oraz w zakładce PLIKI.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"