Be AWARE – czyli Klub na spotkaniu torfowiskowym

W dniach 22 – 23.04.2013 r. pracownicy Klubu wzięli udział w międzynarodowym warsztacie dotyczącym problemów związanych z ochroną i odtwarzaniem siedlisk mokradłowych – AWAREApproaches in Wetland Restoration, jaki odbył się w Warszawie na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania podejmowane były tematy głównie ochrony torfowisk omawiane z różnych perspektyw – hydrologicznej, ekologicznej, ochrony gatunków, praktycznej ochrony, ekonomicznej a także politycznej.

Podczas warsztatów jeden z pracowników Klubu Przyrodników – prof. Lesław Wołejko wygłosił jeden z odczytów, którego tematyka odnosiła się do praktycznego vs. naukowego podejścia do ochrony torfowisk alkalicznych. W swojej prezentacji profesor nawiązał do wcześniejszych prac inwentaryzacyjnych Klubu zmierzających po w całości poznania rozmieszczenia i stanu zachowania siedliska 7230 w Polsce (więcej na stronie projektu poświęconego temu zagadnieniu) oraz opowiedział w jaki sposób projekt AlkFens czerpie z tych danych i wdraża zapisy wypracowanych w toku poprzedniego projektu programów ochrony siedliska i związanych z nim zagrożonych gatunków.

Spotkanie było także szansą na prezentację projektu w postaci posteru (do ściągnięcia TUTAJ) i w czasie sesji posterowej, wymiany doświadczeń i wiedzy z osobami zajmującymi się torfowiskami w innych krajach. Więcej o warsztatach można znaleźć na stronie konferencji: AWARE – Approaches in Wetland Restoration.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć.

IMG-20130423-00034 IMG-20130423-00029 IMG-20130423-00028 IMG-20130423-00027 IMG-20130423-00024 IMG-20130422-00021

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"