Zastawki na torfowisku Kopaniarze wybudowane!

Z początkiem stycznia 2017 r. odebraliśmy od wykonawcy kolejne zastawki. Tym razem na torfowisku Kopaniarze znajdującym się w woj. warmińsko-mazurskim. Torfowisko znajduje się na kilkunastu działkach ewidencyjnych, których właścicielami są osoby prywatne oraz Nadleśnictwo. Ze względu na trwające negocjacje sposobu udostępnienia terenu torfowiska na cele wykonania działań ochronnych – w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na realizację jedynie części zaplanowanych zastawek. Powstały więc w sumie 4 zastawki zlokalizowane na gruntach prywatnych. Wcześniej na tych samych działkach wykonano działania ochronne w postaci jednorazowego koszenia przygotowawczego oraz usunięcia nalotów i odrostów drzew i krzewów.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"