Zapraszamy na warsztaty ochrony torfowisk w Dolinie Rospudy!

Zapraszamy serdecznie do udziału w dwudniowych warsztatach poświęconych ochronie torfowisk alkalicznych, które odbędą się w dniach 27-28 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Wypoczynkowym KUKLE w Puszczy Augustowskiej.

Warsztaty mają na celu przybliżenie praktycznych aspektów wdrażania projektów z zakresu ochrony torfowisk w kontekście ich zróżnicowania ekologicznego. Będziemy rozmawiać i dzielić się doświadczeniami w wykonywaniu działań z zakresu czynnej ochrony torfowisk, ale również doświadczeniem w pisaniu wniosków i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie ochrony tych specyficznych siedlisk przyrodniczych. Specjalnie zaproszeni przez nas Prelegenci przedstawią aspekty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz podzielą się swoim doświadczeniem w realizacji projektów LIFE. Będzie też trochę teorii w zakresie tego jak powinny być chronione torfowiska. Przedstawimy Państwu jedno z najcenniejszych torfowisk alkalicznych w Polsce i w Europie – Dolinę Rospudy. Dlaczego ten obszar jest tak cenny? Tego dowiemy się na warsztatach, a drugiego dnia będziemy mieli okazję osobiście zobaczyć nieopisane piękno nadrospudziańskich torfowisk.

Szczegóły w programie warsztatów!  Program warsztatów_27-28 kwiecień 2015 r.

 

Ważna informacja:

W imieniu Klubu Przyrodników organizacją warsztatów zajmuje się Ośrodek Wypoczynkowy KUKLE.

Potwierdzenie udziału w warsztatach proszę przesłać bezpośrednio do OW KUKLE w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 r.

Klub Przyrodników pokrywa koszty noclegu z 27/28 kwietnia, zapewnia wyżywienie w dniach 27 i 28 kwietnia oraz transport w dniu 28 kwietnia do doliny Rospudy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"