Zakończono wykupy gruntów

Zakupiliśmy w ostatnim czasie dwie ostatnie działki na obiekcie Wierzchołek o łącznej powierzchni nieco ponad 1,8 ha. Działki te posłużą utworzeniu na tym terenie rezerwatu, którego plan ochrony jest obecnie opracowywany przez pracowników Klubu Przyrodników.

Obecnie w ramach Projektu wykupionych zostało ponad 61 ha najcenniejszych płatów torfowisk alkalicznych m.in. w dolinie Pliszki, dolinie Rospudy czy w ramach utworzonego już rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie. Wszystkie te grunty będą służyły ochronie siedliska – torfowisk alkalicznych – w długiej perspektywie czasowej.

Poniżej widok na ostatnie kupione torfowisko i jezioro Wierzchołek oraz występujący tam kruszczyk błotny.

Bez tytułu

Bez tytułu

Bez tytułus

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"