Zakończono pierwszą turę koszeń i wycinek

Z końcem sezonu zimowego zakończyły się także działania ochronne w postaci jednorazowego koszenia przygotowawczego oraz usuwania nalotów i podrostów drzew oraz krzewów.

Działania w tym sezonie objęły kilka obiektów m.in. Puszczę Augustowską, nowo powstałe rezerwaty Kruszynek i Sulęczyno ale także rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy, Smolary oraz projektowany rezerwat Manowo. Powierzchnia wykonanych zabiegów w sezonie 2014/2015 to 46,6 ha wykoszonych i 40,4 ha, z których usunięto naloty i podrosty drzew oraz krzewów.

Zabiegi te były wykonywane ręcznie za pomocą kos spalinowych i pił oraz siekier, gdyż warunki panujące na torfowiskach uniemożliwiają wjazd jakiegokolwiek sprzętu. Biomasa pochodząca z koszeń i wycinek także była ręcznie z powierzchni torfowiska usuwana i składowana na krawędzi mineralnej. Dla powierzchni, które w tym sezonie zostały poddane zabiegom jest opracowywana szczegółowa dokumentacja służąca właściwemu zarządzaniu siedliskiem 7230 – będzie ona zawierała informacje pozwalające na wstąpienie do Programu Rolno-środowisko-klimatycznego i użytkować siedlisko zgodnie z wymogami. Zapewni to trwałość działań podejmowanych w ramach Projektu.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć:

Rezerwat Smolary

Smolary

fot. S. Karaśkiewicz

 

Smolary

fot. S. Karaśkiewicz

Rezerwat Mechowiska Sulęczyńskie

P1070830

fot. S. Karaśkiewicz

 

 

 

 

 

P1070831

fot. S. Karaśkiewicz

 

001MechSul

fot. P. Zatoń

002MechSul

fot. P. Zatoń

 

Puszcza Augustowska

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fot. T. Bąkowski

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fot. T. Bąkowski

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fot. T. Bąkowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fot. T. Bąkowski

 

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"