Wymiana doświadczeń z niemieckim projektem ochrony torfowisk alkalicznych

W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy pracownicy Klubu odbyli w dniach 6-8.05.2013 r. wizytę studyjną w miejscach realizacji projektu LIFE08 NAT/D/000003 – Kalkmoore Brandenburgs – Preservation and restoration of base-rich to alkaline fens (http://www.kalkmoore.de/).

Całość spotkania miała miejsce w rezerwacie biosfery Schofheide – Chorin na terenie landu Brandenburgia we wschodnich Niemczech. Pracownicy Klubu zostali podjęci przez pracowników projektu a także innych włączonych pośrednio w realizację projektu pracowników Fundacji „Natur Schutz Fonds Brandenburg”, która jest beneficjentem wiodącym projektu LIFE08 NAT/D/000003.

Odwiedzono 5 różnych miejsc realizacji projektu. Pracownicy KP mieli możliwość zapoznać się z różnymi metodami i działaniami ochronnymi jakie są stosowane w ramach ww. projektu: usuwaniem wierzchniej warstwy murszu i blokowaniem tym materiałem rowów melioracyjnych odwadniających te powierzchnie, metaplantacja mszaków na zdegradowane powierzchnie, systemem monitoringu zamontowanym w poszczególnych obiektach, wypasem „wodnych” bawołów, hamowaniem odpływu z obiektów.

Wizyta była intensywna i niezwykle pouczająca – dane i wiedza zebrana w czasie tego wyjazdu posłużą do opracowywanego w ramach projektu „Podręcznika Dobrych Praktyk”. Więcej informacji można uzyskać u zespołu realizującego projekt AlkFens. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć dokumentujących nasz pobyt.

IMG_0232_b

DSCF7096

DSC_0152

20130507317 DSC_0138 DSC_0171

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"