Wycieczka uczestników Sesji Klubu Przyrodników na terenach realizacji projektu

W dniu 6 kwietnia 2014 r. Robert Stańko – Prezes Klubu i jednocześnie koordynator naukowy w Projekcie prowadził wycieczkę uczestników kwietniowej Sesji Naukowej Klubu Przyrodników po terenach doliny Ilanki i Pliszki. 

Sesja kwietniowa Klubu Przyrodników jest zawsze dobrą sposobnością by podzielić się z osobami zawodowo związanymi z ochroną przyrody, sposobami ochrony czynnej prowadzonej przez Klub Przyrodników a także praktycznym know – how zdobytym dzięki takim doświadczeniom.

Łagów – miasteczko, w którym tradycyjnie odbywa się Sesja kwietniowa Klubu znajduje się nieopodal terenów, które objęte są Projektem ochrony torfowisk alkalicznych współfinansowanym przez LIFE+ i NFOŚiGW. W dolinie Pliszki i Ilanki w ramach Projektu chronimy 16 obiektów. W czasie wycieczki uczestnicy Sesji zdołali poznać zaledwie kilka z nich – m.in. obiekt nazwany „Kosobudki” – prywatny rezerwat Klubu, gdzie została zainstalowana specjalistyczna aparatura pomiarowa służąca monitoringowi stanu hydrologicznego torfowiska.

Robert Stańko – Prezes Klubu i jednocześnie koordynator naukowy projektu opowiadał o założeniach, celach i dotychczasowych efektach realizacji Projektu. Opowiadał także o nowym projekcie LIFE+ Klubu, który stanowi merytoryczne i geograficzne uzupełnienie działań związanych z ochroną torfowisk alkalicznych w Polsce. Obecny projekt dotyczy torfowisk Polski północnej, nowy obejmie Polskę centralną i południową. Pozwoli to na objęcie ochroną czynną i zapewnienie zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony 90% zasobów powierzchniowych siedliska 7230 w Polsce.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z wycieczki:

DSCN0005

DSCN0021

DSCN0024

DSCN0026

DSCN0027

DSCN0028

DSCN0037DSCN0038DSCN0032 DSCN0001
DSCN0040 DSCN9989

DSCN0009

DSCN0011DSCN0016

Za zdjęcia dziękujemy Rafałowi Ruta, który udostępnił je na potrzeby niniejszej notatki.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"