Wybudowaliśmy kolejne zastawki – w dolinie Płoni

Na początku stycznia 2017 r. odebraliśmy od wykonawcy kolejne wybudowane zastawki. Tym razem na obiekcie Dolina Płoni – Żydowo. Zastawki zostały wybudowane na terenie jednej działki, która dzięki naszym staraniom została przejęta w trwały zarząd przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Klub wcześniej podejmował próby przejęcia działki od ANR oraz wykupu przylegających działek od osób prywatnych. Niestety nie udało się tego dokonać w taki sposób jak było zaplanowane. Doprowadziliśmy jednak do przejęcia najwrażliwszych terenów od ANR a tym samym zapobiegliśmy sprzedaży torfowiska co mogło skończyć się jego zniszczeniem.

Na terenie torfowiska powstało ostatecznie 7 zastawek.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"