Ostatnia wizyta Monitora i Oficera Finansowego Komisji Europejskiej

W dniach 7 – 8 czerwca 2018 r. projekt wizytowały Panie – Marta Kaczyńska – Monitor Projektu oraz p. Anna McClintock – Oficer Finansowy ze strony Komisji Europejskiej.

Wizyta miała miejsce w Gdańsku – w siedzibie Partnera projektu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Pierwszy dzień jak zwykle poświęciliśmy na pokazanie Paniom efektów projektu w terenie. Odwiedziliśmy rezerwaty przyrody „Gogolewko” oraz „Mechowiska Sulęczyńskie”.

Oba obiekty zostały objęte ochroną rezerwatową w ramach projektu staraniami Partnera – RDOŚ w Gdańsku. Oba obiekty zostały także objęte działaniami ochronnymi. Na Gogolewku została przeprowadzona wycinka drzew oraz wyremontowano zastawki. Na Mechowiskach Sulęczyńskich natomiast przeprowadziliśmy koszenia oraz reintrodukcję skalnicy torfowiskowej.

Sczytywane diverów na Mechowiskach Sulęczyńskich Divery na Mechowiskach Sulęczyńskich
Prezes Klubu – Robert Stańko – wyjaśnia charakterystyke torfowisk alkalicznych

 

Wizyta w rezerwacie „Mechowiska Sulęczyńskie”

 

Monitor w czasie wizyty na Gogolewku. W tle jedna z wyremontowanych zastawek Biomasa pochodząca z wycinek została umieszczona w rowach – blokuje odpływ wody i wspomaga działanie zastawek.

 

Torfowiska Gogolewka Tablica urzędowa rezerwatu i informacyjna projektu

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"