II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy – obszar Natura 2000 Torfowiska nad Prosną

W związku z realizacją projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Torfowiska nad Prosną PLH100037, Klub Przyrodników (wykonawca projektu planu zadań ochronnych) wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi zapraszają do udziału w II warsztatach Zespołu Lokalnej Współpracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Osieku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:

2016_05_24_Dokumentacja PZO_Torfowiska nad Prosną

2016_05_24_Projekt zarzadzenia PZO_Torfowiska nad Prosną

Mapa_aktualizacja granicy obszaru Natura 2000

Mapa_lokalizacja działań ochronnych

 

Program spotkania:

11.00 – 11.15  Powitanie uczestników i otwarcie spotkania.

11.15 – 12.00  Przedstawienie wyników prac inwentaryzacyjnych – ocena stanu przedmiotów ochrony oraz identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony –  Dorota Horabik, Robert Stańko – Klub Przyrodników.

12.00 – 12.15  Przerwa kawowa.

12.15 – 12.45  Omówienie celów działań ochronnych oraz działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania –  Dorota Horabik, Robert Stańko – Klub Przyrodników.

12.45 – 13.00  Dyskusja.

13.00 – 13.45  Wizja terenowa w obszarze Natura 2000.

13.45 Zakończenie spotkania.

W ramach spotkania przewiduje się wizję terenową na terenie obszaru Natura 2000, proszę zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór i obuwie (kalosze).

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"