Spotkanie poświęcone realizacji projektu w Łupawsku

Dnia 04.10.2016 r. w Łupawsku w budynku Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” odbyło się spotkanie poświęcone realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423 „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”. Współorganizatorem spotkania był Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele miejscowych gmin, starostw i nadleśnictw, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku.

Celem spotkania było przedstawienie działań prowadzonych na terenie torfowisk objętych projektem – „Gogolewko” oraz rezerwatów torfowiskowych „Skotawskie Łąki” i „Mechowiska Czaple”. Przedstawiono walory przyrodnicze tych obiektów i przedyskutowano możliwości podjęcia różnych działań prowadzących do ich ochrony.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"