Podręcznik Dobrych Praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych opublikowany

Z dumą prezentujemy Podręcznik Dobrych Praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych, ktory został opracowany i opublikowany w ramach Projektu.

Torfowiska alkaliczne, pod wieloma względami wyróżniają się spośród ekosystemów bagiennych Polski. Mnogość występujących tu gatunków, w tym rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem, wprawia w zachwyt nie tylko poczatkujących botaników, ale też doświadczonych florystów. Specyfika hydroekologiczna torfowisk alkalicznych stanowi wyzwanie dla każdego dociekliwego przyrodnika podejmującego się ich ochrony. Niestety, to co wyróżnia te jedne z najcenniejszych ekosystemów, to dramatyczne tempo zanikania. W przeszłości meliorowane na wielką skalę, a potem porzucane. Obecnie, dalej odwadniane, często niczemu i nikomu nie służącymi rowami, degradują się a następnie zarastają lasem. Raz zniszczone, są niemożliwe do odtworzenia.

Torfowiska alkaliczne od dawna stanowią przedmiot naszego szczególnego zainteresowania, nie tylko jako obiekty badawcze, ale również jako przedmiot ochrony. W niniejszej publikacji staraliśmy się przekazać nasze doświadczenia i wiedzę zdobytą na przestrzeni ostatnich ponad dwudziestu lat. Mamy nadzieję, że posłuży ona wszystkim zainteresowanym ich skuteczniejszą ochroną.

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"