Konferencja „Torfowiska Polski – ochrona, restytucja, monitoring”

W dniach 1-5 września 2015 r. odbyła się konferencja poświęcona ochronie, restytucji i monitoringowi torfowisk w Polsce. Konferencja został również zorganizowana by uświetnić 90 urodziny Pani Prof. dr hab. Janiny Jasnowskiej – „badaczce torfowisk, wychowawczyni młodzieży i obrończyni przyrody” – tak autorzy publikacji pn. „Torfowiska Pomorza – identyfikacja, ochrona, restytucja” zadedykowali swój przewodnik terenowy po najpiękniejszych torfowiskach Pomorza.

Pierwsze dwa dni Konferencji odbyły się w auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie w ramach sesji naukowych znakomite grono naukowców/przyrodników prezentowało swoje dokonania w zakresie ochrony torfowisk. Wystąpienia budziły żywe zainteresowanie i prowokowały do dyskusji nad skutecznymi metodami ochrony tych siedlisk i monitoringu stanu ich ochrony. Na jednej z sesji naukowej zostały również zaprezentowane projekty Life+ Klubu Przyrodników: „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” oraz „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski”. Przedstawiciele Klubu mieli okazję podzielić się doświadczeniami z uczestnikami Konferencji na temat skutecznych sposobów ochrony torfowisk w Polsce.

W kolejnych dniach odbywały się sympozja terenowe. Jeszcze drugiego dnia Konferencji uczestnicy mieli okazję zobaczyć Międzyodrze koło Gryfina oraz rezerwat przyrody „Źródliskowa Buczyna”. W trzecim dniu zobaczyliśmy torfowiska w Drawieńskim Parku Narodowym oraz torfowiska alkaliczne w rezerwacie przyrody Dolina Rurzycy, gdzie działania z zakresu czynnej ochrony prowadzi Klub Przyrodników w ramach „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”. W kolejnym dniu sympozjum terenowego mieliśmy również zaszczyt pokazać dwa obiekty z naszego Projektu Life+: Mechowiska Sulęczyńskie i Torfowisko Radość. Oba te miejsca zostały objęte ochroną rezerwatową. Pierwszym rezerwatem, który  powstał w ramach projektu był rezerwat przyrody „Mechowisko Radość”, który został powołany w dniu 28.06.2013 r. – więcej informacji można znaleźć tutaj: http://alkfens.kp.org.pl/powstal-pierwszy-rezerwat-w-ramach-projektu/. Natomiast  rezerwat przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” został powołany w dniu 25 listopada 2014 r., więcej o tym wydarzeniu można również znaleźć na naszej stronie: http://alkfens.kp.org.pl/ustanowiono-rezerwat-mechowiska-suleczynskie/

W tym dniu mogliśmy zobaczy również projektowanym rezerwat – kompleks wodno-torfowiskowo-leśny „Lisia Kępa” na terenie Nadleśnictwa Osusznica.

Więcej o obiektach torfowiskowych można znaleźć we wspominanym wcześniej przewodniku terenowym „Torfowiska Pomorza – identyfikacja, ochrona, restytucja” .

Sesja naukowa - życzenia składane pfro. Jasnowskiej (fot. D. Horabik)

Sesja naukowa – życzenia składane pfro. Jasnowskiej (fot. D. Horabik)

 

prof. Jasnowska (fot. D. Horabik)

prof. Jasnowska (fot. D. Horabik)

 

życzenia składane prof. Jasnowskiej (fot. D. Horabik)

życzenia składane prof. Jasnowskiej (fot. D. Horabik)

 

sesja naukowa (fot. D. Horabik)

sesja naukowa (fot. D. Horabik)

 

Sesja naukowa (fot. D. Horabik)

Sesja naukowa (fot. D. Horabik)

 

Sesja naukowa (fot. D. Horabik)

Sesja naukowa (fot. D. Horabik)

 

Sesja naukowa (fot. D. Horabik)           Sesja naukowa (fot. D. Horabik)

Rezerwat Źródliskowa Buczyna (fot. D. Horabik)            Rezerwat Źródliskowa Buczyna (fot. D. Horabik)

Kłocie Ostrowieckie w Drawieńskim Parku Narodowym (fot. M. Przybylski)

Kłocie Ostrowieckie w Drawieńskim Parku Narodowym (fot. M. Przybylski)

 

Drawieński Park Narodowy (fot. D. Horabik)

Drawieński Park Narodowy (fot. D. Horabik)

 

Rezerwat "Dolina Rurzycy" (fot. M. Przybylski)

Rezerwat „Dolina Rurzycy” (fot. M. Przybylski)

 

Rezerwat "Dolina Rurzycy" (fot. D. Horabik)

Rezerwat „Dolina Rurzycy” (fot. D. Horabik)

 

Rezerwat "Dolina Rurzycy" (fot. D.Horabik)           Rezerwat „Dolina Rurzycy” (fot. D.Horabik)

 

Mech Sulęczyńskie_zdj nr 3_2015.09.04_D.Horabik

Rezerwat Mechowiska Sulęczyńskie (fot. D. Horabik)

 

Mechowiska Sulęczyńskie (fot. D. Horabik)

Mechowiska Sulęczyńskie (fot. D. Horabik)

 

Rezerwat Mechowisko Radość (fot. M. Przybyliski)

Rezerwat Mechowisko Radość (fot. M. Przybyliski)

 

Rezerwat Mechowisko Radość (fot. M. Przybylski)

Rezerwat Mechowisko Radość (fot. M. Przybylski)

 

Pływające Wyspy pod Rekowem (fot. M. Przybylski)

Pływające Wyspy pod Rekowem (fot. M. Przybylski)

 

Pływające wyspy pod Rekowem (fot. M. Przybylski)

Pływające wyspy pod Rekowem (fot. M. Przybylski

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"