Klub Przyrodników na XIII Konferencji AMOP „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”

Pracownicy Klubu Przyrodników w dnia 5-6 kwietnia br. wzięli udział w XIII Konferencji „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”, której tematem przewodnim w tym roku były LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI. Więcej o konferencji można znaleźć tutaj: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm

Przedstawiciele Klubu zaprezentowali wystąpienia w następującej tematyce:

  1. Torfowiska śródleśne w krajobrazie sandrowym na przykładzie Puszczy Drawskiej – Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk
  2. Torfowiska jako miejsca akumulacji węgla – projekt renaturyzacji torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym – Katarzyna Bociąg, Roman Cieśliński, Izabela Chłost, Krzysztof Gos, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Magdalena Makles, Paweł Pawlaczyk
  3. Rezerwaty torfowiskowe Niecki Gródecko-Michałowskiej – czy obecne uwarunkowania hydrologiczne umożliwiają zachowanie walorów przyrodniczych? – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska, Katarzyna Kotowska, Dorota Kotowska, Michał Żmihorski
  4. Dwadzieścia lat ochrony mokradeł w działalności Klubu Przyrodników – Magdalena Makles, Robert Stańko
  5. Problemy monitoringu i oceny stanu torfowisk oraz ich usług ekosystemowych – Paweł Pawlaczyk
  6. Efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych Polski północno-zachodniej – Robert Stańko, Lesław Wołejko

oraz poster Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce (Dorota Horabik, Magdalena Makles, Robert Stańko)

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"