Dzień Informacyjny LIFE 2016

Dnia 26 kwietnia 2016 r. po raz dziewiąty odbył się Dzień Informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie odbyło się w Warszawie. W tym roku przygotowano nową formułę spotkania, która pozwalała zarówno na szczegółowe zapoznanie się z zagadnieniami merytorycznymi podczas sesji tematycznych, jak też na uzyskanie wiedzy niezbędnej do aplikowania o środki programu Life, dostępnej w sesji ogólnej. W kuluarach dotychczasowi beneficjenci  prezentowali swoje projekty, wymieniali miedzy sobą doświadczenia z ich realizacji oraz odpowiadali na pytania osób zainteresowanych tworzeniem wniosku o dotację. Rozdawano także publikacje oraz materiały promocyjne i informacyjne z działań wykonanych w projektach. Nie zabrakło też stoiska reprezentującego Klub Przyrodników, który już po raz kolejny brał udział w Dniu Informacyjnym LIFE prezentując trzy projekty: „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”, „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski” oraz zakończony już projekt  „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka”.  Dzień Informacyjny LIFE jest dobrą okazją do  promowania projektów, wymiany doświadczeń i poznawania nowych rozwiązań w temacie ochrony przyrody i środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,236.html

IMGP5101 (2)

Stoisko Klubu Przyrodników

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"