Baltic trip czyli wyjazd studyjny w ramach projektu AlkFens S

W dniach 21 – 31 sierpnia 2017 r. w ramach projektu pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski” realizowanego przez Klub Przyrodników
w partnerstwie z Gorczańskim Parkiem Narodowym, odbył się międzynarodowy wyjazd studyjny. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk  pomiędzy uczestnikami wyjazdu, a zespołami realizującymi projekty Life związane z ochroną torfowisk na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. W wyjeździe udział wzięli pracownicy Klubu Przyrodników, Gorczańskiego Parku Narodowego oraz zaproszeni goście z Magurskiego Parku Narodowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, którzy aktywnie brali udział w realizacji projektu w poszczególnych obszarach Natura 2000.

Cała grupa na torfowisku Sudas – Zviedru w Parku Narodowym Gaujas, Łotwa fot. Janis Dzilna

Szczegółowy opis wyjazdu studyjnego zawiera poniższe sprawozdanie:

Baltic trip_sprawozdanie

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"