Zamontowaliśmy pierwsze cylindry Clemsona

W kwietniu zostały zamontowane pierwsze urządzenia służące ustaleniu właściwych warunków wodnych zakłóconych przez działalność bobrów.

Urządzenia są niezbędnym elementem zadania C.5., pt. „Optymalizacja warunków wodnych zakłóconych przez działalność bobrów” w ramach projektu. Celem ww. przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przed zniszczeniem siedliska 7230 (górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk) w ww. rezerwatach przyrody. Obecnie Klub Przyrodników notuje znaczący wzrost aktywności rodzin bobrowych na terenie realizacji projektu. Powoduje to istotne zagrożenie dla siedliska 7230, które nie toleruje długotrwałego zalania eutroficznymi wodami powierzchniowymi. W celu zachowania siedliska  – m.in. na terenie rezerwatów konieczna jest ingerencja w istniejące tamy bobrowe w celu niwelacji stagnowania wód powierzchniowych na terenie występowania siedliska 7230. Działania te, prowadzone równolegle z działaniami czynnej ochrony siedliska poprzez przywrócenie ekstensywnej gospodarki kośnej, mają zwiększyć szansę na przetrwanie siedliska na terenie kraju.

W ramach zadania planowane jest zainstalowanie w tamach bobrowych rur perforowanych zapewniających pożądany poziom wód – optymalny dla torfowisk alkalicznych. Znając parametry tamy oraz maksymalną rzędną poziomu lustra wody stawu bobrowego można, za pomocą tych urządzeń sterujących napełnieniem stawu bobrowego tzw. cylindrów Clemesona umieszczanych w tamie bobrowej, tak ustalić poziom piętrzenia, by, przy zminimalizowaniu szkód dla siedliska 7230 wynikających z podtopienia wodami powierzchniowymi, utrzymywać równocześnie bobrowe siedlisko.

Cylindry Clemesona są sprawdzoną przez Klub (a także w Europie i na świecie) metodą minimalizacji negatywnych skutków działalności bobrów. Poniżej przedstawiamy schemat takiego urządzenia zamieszczony w pracy Close T. J. 2003. Modifications to the Clemson pond leveler to facilitate brook trout passage. Minnesota Department of Natural Resources Special Publication 158, 1–9 (ryc. zmieniona – przetłumaczono angielskie sformułowania):

schemat cylindra Clemsona

 

A poniżej prezentujemy kilka zdjęć z realizacji:

Stan przed Stan po

Wierzchołek dz ew 63  zdj2

Obiekt o roboczej nazwie „Wierzchołek”

Wierzchołek dz ew 63  zdj1

Obiekt o roboczej nazwie „Wierzchołek” – po montażu cylindra

Konotop dz ew 109_1 zdj1

Obiekt o roboczej nazwie „Konotop” w dolinie Pliszki

Konotop dz ew 109_1 zdj4

obiekt o roboczej nazwie „Konotop” w dolinie Pliszki – po montażu cylindra

Jezioro Małe Długie dz ew 155_5 pn zdj1

obiekt „Jezioro Małe Długie”

Jezioro Małe Długie dz ew 155_5 pn zdj4

obiekt „Jezioro Małe Długie” – po montażu jednego z 3 cylindrów

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"