Zakończono budowę 21 zastawek

Udało nam się ukończyć budowę 21 zastawek na terenie obiektów  Stara Korytnica, Nowa Studnica i Mielęcin- Bukowo na obszarach Natura 2000 w ramach realizacji Projektu.

Na obiekcie Mielęcin- Bukowo powstało 6 zastawek, w Nowej Studnicy- 10 i kolejnych 6 zastawek na obiekcie Stara Korytnica.

Oto jedna z nich.

20160304_123007

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"