Zakończone wycinki i koszenia (działania ochronne)

W sezonie zimowym 2015/2016 wykonano ostatnią turę koszeń i wycinek na obiektach w projekcie – tam gdzie w zeszłym sezonie ich nie wykonano.

W ostatniej  turze prac wykonano koszenia na 37 ha i odkrzaczanie na 37,5 ha. Łącznie w sezonach 2014/2015 oraz 2015/2016 wykonano zabiegi jednorazowego przygotowawczego koszenia na łącznie 138,2 ha a na 126,7 ha usunięto naloty drzew i krzewów. W ten sposób powierzchnie te zostały przygotowane do ponownego ekstensywnego użytkowania kośnego. W niektórych przypadkach kontynuacji wykonywania działań ochronnych podejmowali się właściciele lub zarządcy gruntów (np. Nadleśnictwa) a czasami takie zobowiązanie podejmuje Klub. 

Przypominamy, iż wszystkie te zabiegi były wykonywane za pomocą ręcznego sprzętu – kos spalinowych i pił łańcuchowych a powstała biomasa była ręcznie usuwana z powierzchni torfowiska.

W sezonie 2016/2017 planujemy jeszcze wykonać dodatkowe działania na niewielkiej powierzchni.

Poniżej kilka zdjęć z przebiegu działań.20160304_122500

 

 

fot 110

 

 

fot 704

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"