Wizyta przedstawicieli projektu pn. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”

W dniach 27-28 lipca br. Klub Przyrodników miał przyjemność gościć przedstawicieli projektu pn. Life+ dla Lasów Janowskich, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego, gdzie Pan Dyrektor – Janusz Tomasiewicz przedstawił walory przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego, zostały również omówione zadania i cele w naszym projekcie.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka terenowa na której pracownicy Klubu Przyrodników zaprezentowali obiekt znajdujące się w projekcie oraz pokazali efekty przeprowadzonych działań.

O wizycie napisał również RDOŚ w Lublinie na  stronie internetowej projektu:

http://janowskie.rdos.lublin.pl/wizyta-studyjna-w-gorczanskim-parku-narodowym/

Marek Ruciński opowiada o leśnych siedliskach GPN (fot. D. Horabik)

Badania wody na młakach (fot. D. Horabik)

Przedstawiamy naszą stację terenową (fot. D. Horabik)

Hale Gorczańskiego Parku Narodowego (fot. D. Horabik)

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"