Wizyta Monitora Projektu

W dniu 29.09.2016 r. odbyła się kolejna wizyta Monitora projektu. Tym razem obejrzeliśmy w terenie  obiekty niedawno włączone do projektu tj. „Gogolewko”, Mechowiska Czaple” i „Skotawskie Łąki”.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem rezerwatu „Gogolewko”- dokumentacja przyrodnicza wraz z wnioskiem o utworzenie rezerwatu została już złożona w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dla rezerwatów „Mechowiska Czaple” i „Skotawskie Łąki” przygotowywane są plany ochrony.

Poniżej kilka zdjęć z wizyty Monitora na nowych obiektach.

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"