Warsztaty praktycznej ochrony torfowisk

Zapraszamy na warsztaty praktycznej ochrony torfowisk, które odbędą się w dniach 21 – 22 lipca 2014 r. na obszarze ostoi Klubu Przyrodników „Kosobudki”

W ramach akcji planujemy zademonstrować metody skutecznego zatykania rowu, przywracania otwartego charakteru torfowiska. Przed przystąpieniem do części praktycznej krótki wykład na temat: kilka słów o projekcie ochrony torfowisk alkalicznych, co to są torfowiska alkaliczne, jak funkcjonują oraz jak eliminować istniejące i potencjalne zagrożenia? Zapewniamy: niezbędny sprzęt, transport ze Świebodzina, wyżywienie oraz w razie potrzeby noclegi.

Zgłoszenia do 7 lipca przyjmuje Dorota Horabik (dorota.horabik.kp [at] gmail.com).

P1110215 P1110216

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"